• +38 066 7330343
  • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

EkotoxInfo 09/2022

EkotoxInfo 09/2022

EkotoxInfo 09/2022

Пропонуємо вам ознайомитися з поточним випуском хімічних новин ЕкотоксІнфо. У підсумку минулого місяця ви знайдете такі теми:

1. Паспорти безпеки 2022 – не пропустіть термін
2. Сполуки хрому – термін авторизації
3. Авторизація Chromium VI – інформаційні сесії для груп заявників
4. Дозвіл на біоцидний препарат – будьте готові
5. DDAC – наближається затвердження біоцидної активної речовини
6. Оновлення інформації SIEF Concawe
7. Обмеження домішок THC регламентовані
8. Дев’ять пропозицій щодо ідентифікації нових речовин, що викликають серйозне занепокоєння (SVHC)
9. Нові дати вебінарів екотокс

Паспорти безпеки 2022 – не пропустіть термін

Європейська комісія внесла зміни в Додаток II REACH щодо складання паспортів безпеки (SDS): РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2020/878 від 18 червня 2020 року, що вносить зміни в Додаток II до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради щодо реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин (REACH).

31 грудня 2022 року – після цієї дати всі паспорти безпеки необхідно буде оновити відповідно до нових вимог.
https://ekotox.eu/news/safety-data-sheets-2022-dont-miss-the-deadline/

Сполуки хрому – кінцеві терміни авторизації REACH
Заявки на триоксид хрому для авторизації REACH компаніями зараз прискорюються. Спільний дозвіл, спочатку застосований консорціумом CETAC (та іншими), стане неефективним після вересня 2024 року. Тому, якщо виробники, які мають ліцензію консорціуму CETAC, бажають продовжувати використовувати триоксид хрому, вони повинні вжити відповідних заходів зараз.
Для компаній, які використовують триоксид хрому, є 2 основні обов’язки:
• Вчасно подайте заявку на авторизацію REACH;
• Виконуйте умови, надані постачальниками через розширені паспорти безпеки та повідомлення в ECHA протягом 3 місяців після першого дня доставки.
https://ekotox.eu/news/chromium-trioxide-reach-authorisation-deadlines/
Авторизація Chromium VI – інформаційні сесії для груп заявників
Оскільки в найближчі роки очікується велика кількість заявок на авторизацію для використання шестивалентного хрому (Cr(VI)), спосіб інформаційних сесій для цих видів використання буде змінено. Надалі буде організована група з кількох абітурієнтів. Перше групове заняття відбудеться 15 лютого 2023 року, а після цього буде організовано більше за потреби. Подальші дати будуть оголошені в бюлетені.
https://ekotox.eu/news/chromium-vi-authorisation-information-sessions-for-groups-of-applicants/

Дозвіл на біоцидний препарат – будьте готові
Європейські процедури застосовуються до біоцидних препаратів, усі діючі речовини яких: схвалені в даній групі продуктів (PT), тобто пройшли оцінку в програмі перевірки, або включені в Додаток I до Регламенту № 528/2012, тобто. це активні речовини з низьким рівнем ризику для здоров’я людини та навколишнього середовища. Підготовка відповідної інформації, дослідження та реєстраційного досьє займає близько 2 років. Щоб зберегти продукт на ринку, варто почати підготовку до реєстрації в нових процедурах.
https://ekotox.eu/biocides/

Очікується затвердження DDAC – біоцидної активної речовини
Вже існує проект імплементаційного регламенту Комісії (ЄС), який схвалює дидецилдиметиламоній хлорид як активну речовину для використання в біоцидних продуктах груп продуктів 1 і 2 відповідно до Регламенту (ЄС) № 528/2012 Європейського Парламенту та Ради. Якщо ви продаєте продукти DDAC для груп продуктів PT1 PT 2, ви повинні подати заявку згідно з новими європейськими процедурами до зазначеного кінцевого терміну.

Інформація про біоциди – ECHA (europa.eu)
Оновлення інформації SIEF Concawe
Через санкції ЄС проти Росії, які набули чинності 3 червня 2022 року, згідно з інформацією, наданою форумом SIEF, для продовження використання простору SIEF необхідно подати відповідний сертифікат комерційної відповідності до 19 вересня 2022 року. Деталі торговельних обмежень включено до Імплементаційного регламенту Ради (ЄС) 2022/878.
https://www.siefspace.eu/archive/5cd63cfd-9b64-4e84-994d-3946761de46b-77J6Fs
Обмеження домішок ТГК регулюються
Європейська комісія оголосила максимальні обмеження вмісту ТГК у харчових продуктах для насіння конопель, частково меленого насіння конопель, а також для олії. Також додано запис для еквівалентів дельта-9-тетрагідроканабінолу. Постанова набирає чинності з 1 січня 2023 року.
EUR-Lex – 32022R1393 – EN – EUR-Lex (europa.eu)
Дев’ять пропозицій щодо визначення нових речовин, що викликають серйозне занепокоєння (SVHC)
ECHA шукає коментарі щодо дев’яти пропозицій щодо визначення нових речовин, що викликають серйозне занепокоєння. Надати коментарі до 17 жовтня 2022 року.
https://ekotox.eu/news/nine-proposals-to-identify-new-substances-of-very-high-concern-svhc/Нові дати тренувань екотокс
На сайті Екотокс нові дати вебінарів на 2022 рік. Центри Екотокс також організовують за запитом навчальні курси, присвячені потребам конкретної компанії. Будь ласка, відвідайте наш сайт!
https://ekotoxtraining.com/webinars-list/