• +38 066 7330343
  • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

Пропозиція щодо перегляду Регламенту CLP COM(2022) 748 final

Пропозиція щодо перегляду Регламенту CLP COM(2022) 748 final

Пропозиція щодо перегляду Регламенту CLP COM(2022) 748 final

Європейська комісія опублікувала свою пропозицію щодо Регламенту CLP 19 грудня.

Пропозиція щодо РЕГЛАМЕНТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради про класифікацію, маркування та пакування речовин і сумішей.

Як частина пакету перегляду Регламенту CLP, делегований акт додасть визначення та науково-технічні критерії, щоб дозволити речовинам і сумішам, які мають ендокринні порушення («ED»), стійкі, біоакумулятивні та токсичні («PBT»), дуже стійкі та дуже біоакумулятивні («vPvB»), стійкі, мобільні та токсичні («PMT») або дуже стійкі та дуже мобільні («vPvM») властивості, які класифікуються за встановленими класами небезпеки.

Вплив додавання цих нових класів небезпеки було оцінено в рамках загальної оцінки впливу на перегляд Регламенту CLP.

Пакет перегляду Регламенту CLP має на меті:

(i) гарантувати, що всі небезпечні хімічні речовини, у тому числі ті, що мають властивості ED, PBT, vPvB, PMT та vPvM, класифікуються належним чином та однаково по всьому ЄС;

(ii) підвищити ефективність інформування про небезпеку, зробивши етикетки більш доступними та зрозумілими для користувачів хімічних речовин, а також надати компаніям більшу гнучкість, тим самим зменшивши адміністративний тягар без зниження рівня безпеки;

(iii) переконатися, що правила класифікації хімічної небезпеки та передачі інформації застосовуються всіма відповідними учасниками ланцюга постачання.

Брюссель, 19.12.2022; COM(2022) 748 остаточний; 2022/0432 (COD)

Пропозиція щодо РЕГЛАМЕНТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради щодо класифікації, маркування та пакування речовин і сумішей.

Веб-сторінки управління хімічними речовинами Ekotox: https://ekotox.eu/chemicals-management/

Навчальний портал: https://ekotoxtraining.com/