• +38 066 7330343
 • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

EkotoxInfo 06/2024

EkotoxInfo 06/2024

EkotoxInfo 06/2024

 

Пропонуємо ознайомитися з актуальним випуском новин ЕкотоксІнфо. У короткому викладі подій у сфері законодавства та управління хімічними речовинами ви знайдете такі теми:

 

 • Наноматеріали в косметичних продуктах
 • Розширення огляду ЄС біоцидних активних речовин
 • Перегляд Директиви ЄС про упаковку та відходи упаковки
 • Концепція основного використання в законодавстві ЄС, що стосується хімічних речовин
 • Обмеження виробництва, введення в обіг та використання пер- та поліфторалкільних речовин (PFAS)
 • Пропозиція щодо обмеження хрому (VI), щоб охопити більше речовин
 • Речовини октаметилциклотетрасилоксану (D4), декаметилциклопентасилоксану (D5) та додекаметилциклогексасилоксану (D6), обмежені відповідно до Регламенту про Комісію ЄС
 • Надсилання подальших повідомлень користувача про авторизоване використання
 • Конференція REACH 2024 відбудеться у Братиславі 15-16 жовтня 2024 року

 

 • Наноматеріали в косметичних продуктах

РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2024/858 (14 березня 2024 р.) Регламенту Європейського Парламенту та Ради 1223/2009/ЄС щодо сополімеру стиролу/акрилату, сополімеру стиролу/акрилату натрію, міді, колоїду міді, гідроксиапатиту, про модифікацію золота, колоїду золота, тіоетиламіногіалуронової кислоти золота, колоїду золота ацетилгептаптептиду-9, платини, колоїду платини, колоїду платини-17 платини та колоїдних наноматеріалів срібла в косметичних продуктах.

Сторінки новин Ekotox: https://ekotox.com.ua/news/єс-модифікує-використання-наноматеріалів-у-косметичних-продуктах

Веб-сторінки косметики Ekotox: https://ekotox.com.ua/косметика

 • Розширення огляду ЄС біоцидних активних речовин

ДЕЛЕГОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2024/1398 від 14 березня 2024 року

Новини Екотоксу: https://ekotox.com.ua/news/очікуване-продовження-огляду-єс

Веб-сторінки біоцидних продуктів Ekotox: https://ekotox.com.ua/біоциди/

 

 • Перегляд Директиви ЄС про упаковку та відходи упаковки

Запропонований регламент встановлюватиме положення щодо сталого розвитку (наприклад, щодо речовин, що викликають занепокоєння, придатності для переробки, а також обов’язкового вмісту вторинної сировини та мінімізації упаковки); маркування, маркування та інформація (наприклад, про склад матеріалу упаковки); зобов’язання для суб’єктів господарювання (наприклад, заборона певних форматів упаковки та встановлення цільових показників повторного використання та заправки); управління відходами упаковки та упаковки (наприклад, цілі щодо скорочення відходів упаковки, а також системи зберігання та повернення одноразових пластикових пляшок для напоїв та металевих контейнерів для напоїв); та зелені публічні закупівлі.

Новини Екотоксу: https://ekotox.com.ua/news/перегляд-директиви-єс-про-упаковку-та-відходи-упаковки/

Веб-сторінка ЄП: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240419IPR20589/new-eu-rules-to-reduce-reuse-and-recycle-packaging

Веб-сторінка Ekotox Chemicals Management:https://ekotox.com.ua/хімічний-менеджмент/

 • Концепція основного використання в законодавстві ЄС, що стосується хімічних речовин

Концепція основного використання в законодавстві ЄС, що стосується хімічних речовин, є структурою, розробленою для визначення, коли використання певних речовин є необхідним для суспільних потреб. Він спрямований на те, щоб збалансувати проблеми здоров’я, безпеки та навколишнього середовища з вимогами суспільства. Ця концепція передбачає визначення способів використання, які мають вирішальне значення для здоров’я, безпеки або функціонування суспільства, а також оцінку доступності альтернатив.
За допомогою структурованих оцінок можна відфільтрувати несуттєві види використання, що спрощує регуляторні процеси та сприяє переходу до безпечніших альтернатив. Реалізація цієї концепції вимагає ретельного розгляду конкретних критеріїв та процедур в рамках окремих законодавчих рамок для забезпечення її ефективності та застосовності в різних секторах.

Новини Екотокс:https://ekotox.com.ua/news/концепція-основного-використання-єс/

Веб-сторінки Ekotox REACH: https://ekotox.com.ua/reach-реєстрація-авторизація/

 

 • Обмеження виробництва, введення в обіг та використання пер- та поліфторалкільних речовин (PFAS)

ПФАС є або в кінцевому підсумку перетворюються на стійкі речовини, що призводить до незворотного впливу та накопичення навколишнього середовища. Через їх розчинність у воді та рухливість у ЄС відбувається забруднення поверхневої, ґрунтової та питної води та ґрунту.

Однією з основних суспільних проблем є незворотність забруднення, а також ендокринні руйнівні ефекти, канцерогенність, токсичність для розмноження, вплив на імунну систему та метаболізм ліпідів для широкого спектру PFAS.

Універсальна пропозиція щодо обмеження PFAS знаходиться на стадії законодавчих процедур

Новини Екотоксу: https://ekotox.com.ua/news/обмеження-виробництва-pfas/

Веб-сторінка Ekotox Chemicals Management: https://ekotox.com.ua/хімічний-менеджмент/

 • Пропозиція щодо обмеження хрому (VI), щоб охопити більше речовин

Європейська комісія звернулася до ECHA з проханням розширити сферу дії пропозиції щодо обмеження REACH, щоб охопити щонайменше 12 речовин хрому (VI).

Новини Екотоксу: https://ekotox.com.ua/news/пропозиція-обмеження-хрому-vi/

Веб-сторінки авторизації Ekotox REACH:  https://ekotox.com.ua/reach-реєстрація-авторизація/

 • Речовини октаметилциклотетрасилоксану (D4), декаметилциклопентасилоксану (D5) та додекаметилциклогексасилоксану (D6), обмежені відповідно до Регламенту про Комісію ЄС

РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2024/1328 від 16 травня 2024 року

Новини Ekotox: https://ekotox.com.ua/news/речовини-d4-d5d-d6/

Веб-сторінки Ekotox Chemicals Management: https://ekotox.com.ua/хімічний-менеджмент/

 • Надсилання подальших повідомлень користувача про авторизоване використання

Подальші користувачі речовини, занесеної до Списку авторизації (Додаток XIV), які використовують її відповідно до дозволу, наданого постачальнику далі по вашому ланцюжку постачання, повинні повідомити ECHA про таке використання.

Новини Екотоксу:https://ekotox.com.ua/news/авторизоване-використання/

Веб-сторінки авторизації Ekotox REACH: https://ekotox.com.ua/reach-реєстрація-авторизація/

 • Конференція REACH 2024

Конференція REACH 2024 відбудеться у Братиславі 15-16 жовтня 2024 року

Конференція REACH 2024 організовується в чотирнадцятий раз, об’єднуючи лекторів та учасників з різних секторів промисловості, органів влади, наукових кіл та інших зацікавлених сторін.

Тепер хімічне законодавство ЄС досягло важливої віхи, визначеної новою політикою Хімічної стратегії сталого розвитку в рамках Європейського промислового курсу, що доповнює Зелений курс. Управління всіма новими вимогами буде складним завданням для всіх учасників.

Веб-сторінка конференції REACH 2024: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2024/

—————————————————————————————————————————

EKOTOX CENTERS – консалтингово-консультативна група, орієнтована насамперед на законодавчі вимоги ринку ЄС щодо продуктів (виробів), сумішей та хімічних речовин, оцінку небезпеки та ризиків. Ми охоплюємо широкий спектр регуляторних сфер, щоб допомогти нашим клієнтам відповідати конкретним вимогам до своєї продукції на ринку ЄС.

ЦЕНТРИ ЕКОТОКС:

Ekotox Угорщина Kft., УГОРЩИНА

CENTRUL EKOTOX S.R.L. РУМУНІЯ

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o., ПОЛЬЩА

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o., ЧЕХІЯ

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., СЛОВАЧЧИНА

ЕКОТОКС ЦЕНТР УКРАЇНА, ТОВ «Екотокс Центр Україна», УКРАЇНА

————————————————————————————————————————

Консультаційна підтримка ЕКОТОКС ЦЕНТРІВ  https://ekotox.com.ua/

Онлайн-консультації, тренінги та вебінари: https://ekotoxtraining.com/