• +38 066 7330343
  • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

Corap: 24 речовини будуть оцінені в 2023-2025 роках

Corap: 24 речовини будуть оцінені в 2023-2025 роках

Corap: 24 речовини будуть оцінені в 2023-2025 роках

Країни-члени ЄС планують провести оцінку 24 хімічних речовин у 2023-2025 роках

CoRAP: Постійний план дій Співтовариства – 24 хімічні речовини були включені в оцінку державами-членами ЄС (Постійний план дій Спільноти) у 2023-2025 роках.
Планом передбачено оцінку п’яти речовин у 2023 році, ще 19 включено до оцінки у 2024 та 2025 роках.

CoRAP 2023-2023 – вибрані речовини:
2-пропенова кислота, метиловий ефір, продукти реакції зі змішаними O, Obis (розгалужені та лінійні пентил та ізо-Bu) фосфородитіоати
Бутанова кислота, 4-аміно-4-оксосульфо-, N-кокоалкілпохідні, мононатрієві солі, сполуки. з триетаноламіном
трет-бутилфенілдифеніл фосфат (tBuTPP)
N-метиланілін
3-(2Н-бензотриазол-2-іл)-5-втор-бутил-4-гідроксибензолсульфонат натрію
3,3′-[метиленбіс(оксиметилен)]бішептан
1,3-діізопропілбензол
1,4-діізопропілбензол
Оксид діоктилолова
Біс(2,6-діізопропілфеніл)карбодиімід
Трис[2-хлор-1-(хлорметил)етил]фосфат
Суміш: трифенілтіофосфату та похідних третинного бутильованого феніла
Реакційна маса 1,3-діізопропілбензолу та 1,4-діізопропілбензолу
Бензальдегід
α-триметилсиланіл-ω-триметилсилоксиполі[окси(метил-3-(2-(2-метоксипропокси)пропокси)пропілсиландііл]-ко-окси(диметилсилан))
Акрилова кислота, моноефір з пропан-1,2-діолом
Ацетен, продукти гідроформілювання, низькокиплячі
Діетиловий ефір
Гідроксиметансульфінат натрію
Сажа
4,4′-Ізопропілідендифенол, етоксильований
Бетаїни, C12-14 (парні нумерації)-алкілдиметил
5-Ізобензофуранкарбонова кислота, 1,3-дигідро-1,3-діоксо-, продукти реакції з 1-нонанолом
4-(4-ізопропоксифенілсульфоніл)фенол
2-етилгексил 10-етил-4-[[2-[(2-етилгексил)окси]-2-оксоетил]тіо]-4-октил-7-оксо-8-окса-3,5-дитіа-4-станнатетрадеканоат
3-нітробензолсульфонат натрію
4,4′-метилен біс(дибутилдітіокарбамат)
Пропілацетат
Оксиран, моно[(C12-14-алкілокси)метил] похідні

Проект CoRAP 2023-2025

Сайт Ekotox – Управління хімічними речовинами