• +38 066 7330343
  • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

Свинець на робочому місці: нові ОДР і ДБН щодо свинцю та його неорганічних сполук

Свинець на робочому місці: нові ОДР і ДБН щодо свинцю та його неорганічних сполук

Свинець на робочому місці: нові ОДР і ДБН щодо свинцю та його неорганічних сполук

ДИРЕКТИВА (ЄС) 2024/869 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ


від 13 березня 2024 року

що вносить зміни до Директиви 2004/37/ЄС Європейського Парламенту і Ради та Директиви Ради 98/24/ЄС щодо граничних значень для свинцю та його неорганічних сполук, а також діізоціанатів.

Парламент ухвалив нові гранично допустимі рівні впливу свинцю вперше за сорок років.
Поправка знижує значення ОБРВ і ГДК для свинцю та його неорганічних сполук і вводить обов’язкові значення ОБРВ і ГДК для діізоціанатів.

Директива (ЄС) 2024/869: Directive (EU) 2024/869 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2024 amending Directive 2004/37/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 98/24/EC as regards the limit values for lead and its inorganic compounds and for diisocyanates (europa.eu)

Веб-сайт з управління хімічними речовинами Ekotox: https://ekotox.eu/chemicals-management/

Конференція REACH 2024: REACH Conference 2024 – Ekotox Training