• +38 066 7330343
  • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

Оновлення Регламенту CLP 07/2023

Оновлення Регламенту CLP 07/2023

Оновлення Регламенту CLP 07/2023

Оновлення Регламенту CLP 07/2023

Два регламенти, що вносять зміни до Додатку VI до CLP, Регламенти 2023/1434 та 2023/1435. Вони були опубліковані в Офіційному віснику 11 липня і набувають чинності 31 липня 2023 року.

Регламент 2023/1435 вносить зміни до Додатку VI до CLP шляхом перегляду гармонізованих класифікацій сполук бору, з одного боку, і 2-етилгексанової кислоти (2-EHA) та її солей, з іншого боку. Ці нові класифікації будуть застосовуватися з 1 лютого 2025 року.

Регламент 2023/1434 створює нові примітки у зв’язку з цими позиціями:

– Примітки 11 і 12, що стосуються адитивності небезпеки репродуктивної токсичності:

Примітка 11 стосується боратів,

Примітка 12 стосується 2-ЕХА і, ймовірно, буде віднесена в майбутньому до інших речовин; вона сформульована таким чином, що не обмежується позицією 2-ЕХА,

Вказується, що класифікація сумішей як токсичних для репродуктивної функції необхідна, коли сума концентрацій різних речовин у суміші, розміщеній на ринку, дорівнює або перевищує 0,3%.

– Примітка X (застосовується до 2-EHA, але, ймовірно, буде застосована і до інших у майбутньому).

У ній зазначено, що класифікація ґрунтується лише на небезпечних властивостях структурної частини, спільних для речовин. Таким чином, речовини, на які поширюється дія цієї примітки, повинні бути самокласифіковані з урахуванням небезпеки, пов’язаної з іншими структурними елементами.

ДЕЛЕГОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2023/1434 від 25 квітня 2023 року, що вносить зміни, з метою адаптації до науково-технічного прогресу, до Регламенту (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту і Ради про класифікацію, маркування та пакування речовин і сумішей щодо додавання приміток до частини 1, розділ 1.1.3, Додатку VI.
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2023/1434/oj

Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2023/1435 від 2 травня 2023 року про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради про класифікацію, маркування та пакування речовин і сумішей щодо зміни позицій у частині 3 Додатку VI для 2-етилгексанової кислоти та її солей, борної кислоти, триоксиду дибору, тетраборату динатрію гептаоксиду гідрату, тетраборату натрію безводного, натрієвої солі ортоборної кислоти, декагідрату тетраборату натрію та пентагідрату тетраборату натрію.
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2023/1434/oj

Веб-сторінки Ekotox CLP: https://ekotox.com.ua/clp/

Екотоксикологічні тренінги (вебінари та онлайн-консультації): https://ekotoxtraining.com/