• +38 066 7330343
  • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

Класифікація діоксиду титану анульована

Класифікація діоксиду титану анульована

Класифікація діоксиду титану анульована

У 2016 році компетентний орган Франції подав до Європейського хімічного агентства пропозицію класифікувати діоксид титану як канцерогенну речовину. Наступного року Комісія ЄС прийняла Регламент 2020/2017 (14 ATP до CLP) як наслідок висновку RAC, який класифікував діоксид титану як канцероген 2 категорії.

Хімічні компанії подали позови до Загального суду про часткове скасування Регламенту 2020/217. У рішенні Суд скасовує оскаржувану постанову в частині, що стосується гармонізованої класифікації та маркування діоксиду титану у формі порошку з 1% або більше частинок з аеродинамічним діаметром, що не перевищує 10 мкм.

Загальний суд визнав, що RAC припустився явної помилки в оцінці, і встановив, що оскаржувана класифікація та маркування порушують критерій, згідно з яким класифікація речовини як канцерогенної може застосовуватися лише до речовини, яка має властивість викликати рак.

Це рішення є дуже важливим для промисловості, оскільки діоксид титану зазвичай використовується у виробництві фарб і покриттів, пластмас, паперу, а також у косметичній промисловості для сонцезахисної косметики. Його можна знайти в папері, косметиці, ліках, товарах медичного призначення та продуктах харчування.

Рішення: https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=req&pageIndex=0&docid=268907&part=1&doclang=EN&text=&dir=&occ=first&cid=1912446