• +38 066 7330343
 • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

Реалізація REACH

Екотоксикологічний центр пропонує поради щодо забезпечення процесів, пов’язаних з регламентом REACH, таких як:

-реєстрація, авторизація, оцінка даних, відсутній аналіз, інші продукти та послуги для спрощення поводження з хімічними речовинами та сумішами.

Якщо у вас є запитання, зв’яжіться з нами: ekotox(at)ekotox.com.ua

Початкова оцінка зобов’язань компанія в основному зосереджена на таких сферах:

 • АНАЛІЗ ФАКТИЧНОГО СИТУАЦІЇ, визначення зобов’язань компанії щодо їх діяльності, ланцюга поставок та використання хімічних речовин і сумішей
 • ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, визначення позиції компанії щодо законодавства про хімікати
 • ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕВІДПОВІДНОСТІ REACH, знання про невідповідність вимогам законодавства дозволяє виявити вразливі місця та сфери, що потребують негайної уваги
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ, пропозиція рішень та процедур, які мають бути впроваджені

REACH + CLP SCREENING згідно з Регламентом (ЄС) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин (REACH), про створення Європейського агентства з хімічних речовин, внесення змін до Директиви 1999/ 45/ЄC та скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 793/93 та Регламенту Комісії (ЄС) № 1488/94, а також Директиви Ради 76/769/ЄC та Директив Комісії 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93 /105/EC та 2000/21/ЄC та відповідне національне законодавство.

Зміст послуги:

 1. Хімічні речовини, суміші, продукти та вироби + на основі даних клієнтів – Паспорти безпеки, інтерв’ю та додаткова документація…
 2. Позиція компанії в ланцюжку поставок відповідно до хімічного законодавства:
  * Наявність та виправлення базової документації – Паспортів безпеки, Сценаріїв впливу, внутрішньої документації;
  * Реєстрація, повідомлення, авторизація ;
  * Визначення відповідальності та системи контролю в компанії;
  * Виконувати вимоги постачальників;
  * Вимоги нижчестоящих користувачів.
 3. Ідентифікація окремих хімічних речовин на основі їх властивостей, отриманих з документації клієнта, та пошук даних із додаткових відповідних джерел інформації – баз даних. Визначення предметів, щодо яких встановлено взаємозв’язок з вимогами хімічного законодавства.
 4. Категоризація хімічних речовин: SVHC, обмеження, класифікація, авторизація.

REACH – Реєстрація, оцінка, авторизація та обмеження хімічних речовинWhat is REACH? - Piper Plastics Corp.

REACH – це регламент Європейського парламенту щодо реєстрації, оцінки, авторизації та обмежень хімічних речовин, який діє з 1 червня 2007 року і замінив ряд європейських директив і регламентів в одній системі.

Мета системи REACH:

 • Забезпечити високий рівень захисту людини та навколишнього середовища за рахунок використання хімічних речовин
 • Люди, які розміщують хімікати на ринку (виробники та імпортери несуть відповідальність за розуміння та управління ризиками, пов’язаними з їх використанням)
 • Дозволити вільний обіг речовин на ринку ЄС
 • Заохочення інновацій та конкурентоспроможності хімічної промисловості в ЄС
 • Заохочувати альтернативні методи оцінки небезпечних властивостей речовин, напр. Кількісний зв’язок структура-активність (QSAR) і аналогічні

Сфера застосування та винятки:

REACH відноситься до речовин, що виробляються або імпортуються в обсязі понад 1 тонну. Як правило, REACH зосереджено на окремих хімічних речовинах, що входять до складу сумішей або виробів (якщо речовина призначена для випуску під час нормальних і розумно передбачуваних умов використання виробів).

Деякі речовини спеціально виключені:

 • радіоактивні речовини
 • речовин, що перебувають під митним наглядом
 • транспортування речовин
 • неізольовані проміжні продукти
 • відходів
 • деякі природні речовини низького ризику

Деякі речовини, на які поширюється спеціальне законодавство, відповідають положенням, зокрема:

 • людські та ветеринарні препарати
 • харчові продукти та харчові добавки
 • засоби захисту рослин та біоциди

Інші речовини мають адаптовані положення в рамках Регламенту REACH, якщо вони використовуються за визначених умов:

 • ізольовані проміжні продукти
 • речовини, що використовуються в дослідженнях і розробках

Якщо ви замовите впровадження REACH у своїй компанії, ми надамо:

 • розробка попередньої реєстраційної документації в REACH-IT: #
 • розробка реєстраційної документації REACH – IUCLID 6: #
 • Оцінка хімічної безпеки та розробка звіту про хімічну безпеку: #
 • Подання документації до ECHA;
 • Представництво від імені вашої компанії на форумі обміну інформацією (SIEF): #
 • Авторизація REACH: #
 • Управління постачальниками та низькими користувачами, актуальними для вашої компанії: #
 • Управління статтями у вашій компанії…