• +38 066 7330343
  • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

REACH реєстрація

Екотоксикологічний центр пропонує поради щодо забезпечення процесів, пов’язаних з регламентом REACH, таких як:

-реєстрація, авторизація, оцінка даних, відсутній аналіз, інші продукти та послуги для спрощення поводження з хімічними речовинами та сумішами.

Якщо у вас є запитання, зв’яжіться з нами: ekotox(at)ekotox.com.ua

Реєстрація хімічних речовин на ринку Європейського Союзу

У вас є запитання чи потрібна допомога?

Будь ласка, зв’яжіться з нами – центри Ekotox надають консультаційні послуги та підтримку клієнтів у сфері законодавства ЄС щодо хімікатів – реєстрація, лише представник, авторизація, скринінг REACH/CLP – ekotox@ekotox.com.ua

Законодавство Європейського Союзу про хімікати – Регламент REACH вимагає реєстрації хімічних речовин у разі:

  • Виробник або імпортер речовин у ЄС сам по собі або в суміші;
  • Виробник або імпортер виробів з ЄС, які відповідають критеріям, наведеним у Посібнику щодо вимог до речовин у виробах.

Реєстрація поширюється на речовини, вироблені або імпортовані в ЄС у кількості 1 тонна на рік або більше.

Останній термін – 31 травня 2018 року для речовин у діапазоні від 1 до 100 тонн на рік.

Реєстрація REACH стосується самих речовин, речовин у сумішах та деяких випадків речовин у виробах. Хімічні речовини, які вже регулюються іншими законами, такими як ліки або радіоактивні речовини, частково або повністю звільнені від вимог REACH.

Реєстрація REACH заснована на принципі «одна речовина, одна реєстрація». Це означає, що виробники та імпортери однієї і тієї ж речовини повинні подавати свою реєстрацію спільно. Надана аналітична та спектральна інформація має бути послідовною та достатньою для підтвердження ідентичності речовини.

За реєстрацію речовини зазвичай стягується збір.

Реєстрація REACH / Попередня реєстрація REACH

REACH заснований на принципі, згідно з яким виробники, імпортери та наступні користувачі повинні гарантувати, що вони виробляють, розміщують на ринку або використовують такі речовини, які не впливають негативно на здоров’я людей або навколишнє середовище. Таким чином, відповідальність за управління ризиками речовин покладається на фізичних або юридичних осіб, які виробляють, імпортують, розміщують на ринку або використовують ці речовини в контексті своєї професійної діяльності.

Реєстрація необхідна для всіх речовин, що виробляються або імпортуються в кількості однієї тонни або більше на рік на виробника або імпортера, якщо вони не звільнені від сфери реєстрації. Вимога щодо реєстрації поширюється на всі речовини, незалежно від того, є вони небезпечними чи ні. Сюди входять речовини як самі по собі, у сумішах або речовини в виробах, коли вони призначені для випуску за нормальних або розумно передбачуваних умов використання.

Компанії несуть відповідальність за збір інформації про властивості та використання речовин, які вони виробляють або імпортують понад одну тонну на рік. Вони також повинні оцінити небезпеку та потенційні ризики, які представляє речовина.

Ця інформація передається до ECHA через реєстраційне досьє, що містить інформацію про небезпеку та, якщо це доречно, оцінку ризиків, які може спричинити використання речовини, та способів контролю цих ризиків.

Для вашої реєстрації вам потрібно зібрати інформацію про вашу речовину та поділитися нею з іншими компаніями, які реєструють таку ж речовину. Особливо це стосується екотоксикологічної та токсикологічної інформації. Подаючи дані, ви можете уникнути непотрібного тестування на тваринах і зменшити витрати.

Вам потрібно буде узгодити інформацію, яка буде подана для речовини, та зареєструвати її спільно, хоча не обов’язково одночасно. Процедури обміну даними ECHA (по

передня реєстрація та запити) допоможуть вам зв’язатися з іншими реєстрантами, і їх потрібно дотримуватися перед реєстрацією.

REACH

Якщо ви розміщуєте на ринку небезпечні продукти, вам доведеться дотримуватися додаткових вимог.

Виробник

Ви є виробником, якщо:

  • Як фізична особа або компанія, ви перебуваєте в ЄЕЗ, і
  • Ви виробляєте або витягуєте хімічну речовину

Коли ви купуєте речовину безпосередньо у компанії, що знаходиться за межами ЄЕЗ, і ввозите її на територію ЄЕЗ, ви несете ті самі обов’язки, що й виробник. Ви повинні зареєструвати речовину, щоб забезпечити доступ до ринку ЄЕЗ.

Коли ви купуєте суміші, вимоги стосуються кожної окремої речовини, що міститься в суміші.

Ви є імпортером, якщо купуєте хімічний продукт безпосередньо у постачальника, що знаходиться за межами ЄЕЗ, і ввозите його на територію ЄЕЗ.

Якщо ваш постачальник, який не є членом ЄЕЗ, призначив «Єдиного представника» в ЄЕЗ для реєстрації речовини, відповідно до REACH ви розглядаєтеся як нижчестоящий користувач.

Речовини (включаючи метали)
Суміші (наприклад, фарби, мастила), або
Предмети (наприклад, автомобільні шини, меблі та одяг)

Якщо ви розміщуєте на ринку небезпечні продукти, вам доведеться дотримуватися додаткових вимог.

Імпортер

Законодавство ЄС встановлює найвищі стандарти хімічної безпеки у світі. Ваша відповідальність – переконатися, що хімікати та продукти, які ви ввозите в ЄЕЗ, відповідають цим вимогам.

Ви є імпортером, якщо купуєте хімічний продукт безпосередньо у постачальника, що знаходиться за межами ЄЕЗ, і ввозите його на територію ЄЕЗ.

Якщо ваш постачальник, який не є членом ЄЕЗ, призначив «Єдиного представника» в ЄЕЗ для реєстрації речовини, відповідно до REACH ви розглядаєтеся як нижчестоящий користувач.

Тільки представник

Компанії, що базуються за межами ЄЕЗ, можуть призначити єдиного представника в Європі, який бере на себе завдання та відповідальність імпортерів щодо дотримання REACH. Це може спростити доступ їх продукції на ринок ЄЕЗ, забезпечити постачання та зменшити відповідальність імпортерів.

Тільки представники повинні бути:

  • Фізична або юридична особа, зареєстрована в ЄЕЗ
  • Оснащений достатніми знаннями щодо практичного поводження з речовинами та інформацією, що стосується них
  • Призначається за взаємною згодою з виробником, розробником або виробником товару, зареєстрованим за межами ЄЕЗ
  • Відповідає за дотримання юридичних вимог до імпортерів відповідно до REACH

Тільки представники можуть представляти більше ніж одного постачальника, що не входить до ЄЕЗ, але повинні зберігати інформацію, пов’язану з кожним із них окремо.

Компанія, яка не є членом ЄЕЗ, має повідомити імпортер(ів) у тому самому ланцюжку поставок про Ваше призначення як єдиного представника. Ці імпортери потім розглядаються як наступні користувачі REACH.

Зведена версія Регламенту REACH
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20161011&from=EN

Положення про спільне подання даних та обмін даними
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0009&qid=1453380621080&from=EN

Положення про методи випробування
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0440-20160304

Регулювання зборів
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R0340-20150625