• +38 066 7330343
  • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

Перелік дозволів – ECHA рекомендує вісім речовин для отримання дозволу REACH

Перелік дозволів – ECHA рекомендує вісім речовин для отримання дозволу REACH

Перелік дозволів – ECHA рекомендує вісім речовин для отримання дозволу REACH

Європейське хімічне агентство (ECHA) рекомендувало вісім речовин, включаючи свинець, для додавання до Переліку дозволів REACH з метою захисту працівників та навколишнього середовища.

Гельсінкі, 12 квітня 2023 р. – 11-та рекомендація ECHA включає наступні речовини:

– Етилендіамін;

– 2-(4-третбутилбензил)пропіональдегід та його окремі стереоізомери;

– Свинець;

– Глутараль;

– 2-метил-1-(4-метилтіофеніл)-2-морфолінопропан-1-он;

– 2-бензил-2-диметиламіно-4′-морфолінобутирофенон;

– Діізогексилфталат; і

– Ортоборна кислота, натрієва сіль.

Згідно з узгодженим підходом 2014 року, ECHA включило ці речовини до Переліку речовин-кандидатів, що викликають особливе занепокоєння, оскільки вони є найбільш пріоритетними для цієї рекомендації. Якщо речовини будуть додані до списку, компаніям необхідно буде подати заявку на отримання дозволу на їх подальше використання.

Процес отримання дозволу має на меті забезпечити належний контроль ризиків для здоров’я людини та навколишнього середовища, а також сприяти заміщенню речовин, що викликають особливе занепокоєння, за наявності технічно та економічно обґрунтованих альтернатив.

Європейська Комісія вирішує, які речовини будуть включені до Переліку дозволів і які умови застосовуються до кожної речовини.

Сторінка новин ECHA: https://echa.europa.eu/sk/-/echa-recommends-eight-substances-for-reach-authorisation

Веб-сторінки EKOTOX EU REACH: https://ekotox.com.ua/reach