• +38 066 7330343
  • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

Пріоритети правозастосування на рівні ЄС на 2024-2025 роки

Пріоритети правозастосування на рівні ЄС на 2024-2025 роки

Пріоритети правозастосування на рівні ЄС на 2024-2025 роки


У наступні роки (2024-2025) Форум та BPRS зосередяться на гармонізації правозастосування ключових регламентів ЄС. Зокрема REACH, CLP, СОЗ, PIC та BPR. Хоча це основні сфери концентрації, Форум зберігає гнучкість для вирішення нових проблем або нових пріоритетів.

Пріоритети горизонтального правозастосування  

 

  1. Імпорт та співпраця з митницею:
    Пріоритетність контролю імпорту та співпраці з митницею, зумовлена тривожними показниками недотримання різних нормативно-правових актів – від 17% до 64%, як було підкреслено в нещодавніх правозастосовних проектах. 

 

      2. Онлайн-продажі:  
           Вирішення проблеми значних порушень (понад 75%) у сфері онлайн-продажу хімічних речовин, використання нового                           законодавства для посилення правозастосовних заходів.  

 

       3. Інтегроване правозастосування:  
            Оптимізація правозастосування щодо речовин, сумішей або виробів, які регулюються кількома законами, з метою                                     підвищення ефективності та використання ресурсів.  

 

       4. Посилення співпраці:
       Зосередження уваги на транскордонному співробітництві та взаємодії з різними інспекційними службами з метою ефективного забезпечення дотримання законодавства,  включаючи такі ініціативи, як інтегроване правозастосування.

Пріоритети правозастосування: 

 

 1.Заходи з управління регуляторними ризиками:  
Наголос на виконанні заходів, спрямованих на речовини, що викликають занепокоєння, з акцентом на підвищенні рівня дотримання обмежень REACH, авторизації, гармонізованої класифікації та маркування CLP, обмежень щодо СОЗ та авторизації продукції BPR.  

 

  2.Інформація в ланцюгу постачання:
Пріоритетність гармонізованого виконання обов’язків, пов’язаних з інформаційними потоками в ланцюгу постачання, усунення недоліків у паспортах безпеки (SDS) та покращення рівня відповідності.  

 

 3.Класифікація та маркування:
Вирішення проблеми високого рівня невідповідності у класифікації та маркуванні сумішей з акцентом на обов’язки, передбачені Регламентом CLP.

 4.Нові положення:  
Проактивна гармонізація правозастосування нових положень, які повністю вступили в силу, таких як повідомлення про небезпечні суміші та нові вимоги до онлайн-продажів.

Пріоритети роботи у 2024-2025 роках  

Робота Форуму виходить за рамки координації виконання окремих положень. Визначаючи пріоритети своєї роботи, Форум керуватиметься не лише визначаючи пріоритети своєї роботи, Форум керуватиметься не лише потребою посилити дотримання конкретних зобов’язань (“пріоритети правозастосування”), але й чітко визначатиме, яким чином конкретних обов’язків (“пріоритети правозастосування”), а й чітким розумінням того, яким чином мають бути досягнуті його цілей повинні бути досягнуті. Це включає в себе перевагу практичному виконанню зобов’язань через проекти та швидке реагування на політичні та регуляторні зміни, такі як необхідність тісної співпраці з митницею або консультування з питань правозастосування нових важливих обмежень. Таким чином, Форум також розгляне наступні основні пріоритети протягом періоду дії цієї Робочої програми.
 

Понад 15 років Форум присвятив виконанню синхронізованих правозастосовних проектів, узгодженню практик контролю, консолідації даних про дотримання законодавства та наданню рекомендацій інспекторам. Ці проекти, що є основою правозастосування в ЄС, відіграють важливу роль у зміцненні та гармонізації дотримання нормативних вимог. Форум та BPRS продовжуватимуть визначати пріоритетність цих проектів, адаптуючись до мінливих мандатів для забезпечення оптимальної ефективності. Надаючи консультації з питань правозастосування нових обмежень. Форум спирається на свій великий досвід оцінки життєздатності пропозицій в рамках REACH. Оскільки законодавчі зміни розширюють обмеження. Форум очікує зростання попиту на консультації з питань правозастосування, що потребує вдосконалення процедур та посилення ресурсів.
Розширена співпраця із зацікавленими сторонами залишається невід’ємною частиною постійного вдосконалення комплаєнсу, і ми продовжуємо докладати зусиль для залучення їх до участі у відкритих сесіях, семінарах та регулярних комунікаціях через канали Європейського комітету з питань захисту прав споживачів. Визнаючи потенційні зміни у своєму мандаті у зв’язку з переглядом REACH. Форум зобов’язується гнучко адаптуватися, ретельно вивчаючи нові завдання та можливості для ефективної реалізації нових пріоритетів та практик.

Таким чином, пріоритети правозастосування на 2024-2025 роки спрямовані на підвищення рівня комплаєнсу, оптимізацію правозастосовчої діяльності та адаптацію до потенційних змін у нормативних актах і мандатах.