• +38 066 7330343
  • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ 2022 – не пропустіть крайній термін!

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ 2022 – не пропустіть крайній термін!

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ 2022 – не пропустіть крайній термін!

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ 2022 – не пропустіть крайній термін!

Паспорти безпеки (SDS) — це документи для передачі інформації про небезпеку хімічних речовин і сумішей, а також ризики, які вони становлять для здоров’я людини та навколишнього середовища.
Європейська Комісія внесла зміни до Додатку II REACH щодо складання паспортів безпеки (SDS):
РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2020/878 від 18 червня 2020 року про внесення змін до Додатку II до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради щодо реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин (REACH).
31 грудня 2022 року – після цієї дати всі паспорти безпеки необхідно буде оновити відповідно до нових вимог.
Нові вимоги включають:
-Узгодження SDS з Глобальною гармонізованою системою класифікації та маркування хімічних речовин (GHS) Ревізії 7 і 8;
-Включення унікальних ідентифікаторів формул (UFI) до Розділу 1 (відповідно до Регламенту (ЄС) 2017/542);
-Додаткові інформаційні вимоги для речовин, які виводяться на ринок як наноформи (відповідно до Регламенту (ЄС) 2018/1881), а також для речовин і сумішей із властивостями руйнування ендокринної системи;
-Додавання специфічних граничних концентрацій (SCL), коефіцієнтів множення та оцінок гострої токсичності (ATE), якщо доступно, встановлених відповідно до CLP 1272/2008.

Основними розділами ПБ, які зазнали перегляду, є 1, 2, 3, 9, 11 та 12.
Веб-сторінки центрів Ekotox SDS: https://ekotox.eu/safety-data-sheet-sds/

expert advice

Будь ласка, зв’яжіться з регуляторною групою Ekotox, якщо вам потрібні додаткові вказівки щодо нових вимог і конкретного впливу на вашу продукцію.

Вебінари: https://ekotoxtraining.com/