• +38 066 7330343
  • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

Європейська Комісія вживає заходів для обмеження навмисного додавання мікропластику

Європейська Комісія вживає заходів для обмеження навмисного додавання мікропластику

Європейська Комісія вживає заходів для обмеження навмисного додавання мікропластику

РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2023/2055 від 25 вересня 2023 року про внесення змін до Додатку XVII до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради про реєстрацію, оцінку, дозвіл та обмеження використання хімічних речовин (REACH) щодо мікрочастинок синтетичних полімерів

Прийняте обмеження використовує широке визначення мікропластику – воно охоплює всі синтетичні полімерні частинки розміром менше п’яти міліметрів, які є органічними, нерозчинними та стійкими до деградації. Метою є зменшення викидів навмисного мікропластику з якомога більшої кількості продуктів. Деякі приклади поширених продуктів, що підпадають під обмеження

1. Гранульований наповнювач, що використовується на штучних спортивних покриттях – найбільше джерело мікропластику в навколишньому середовищі;

2. Косметичні засоби, де мікропластик використовується для різних цілей, таких як відлущування (мікробісер) або отримання певної текстури, аромату чи кольору;

3. Миючі засоби, пом’якшувачі для тканин, блискітки, добрива, засоби захисту рослин, іграшки, ліки та медичні вироби, і це лише деякі з них.

Продукти, що використовуються на промислових об’єктах або не виділяють мікропластик під час використання, не підпадають під заборону продажу, але їхні виробники повинні будуть надати інструкції щодо використання та утилізації продукту, щоб запобігти викидам мікропластику.

Додаток XVII до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 змінено наступним чином:

додається наступний запис:

’78. Мікрочастинки синтетичних полімерів: полімери, які є твердими і відповідають обом наступним умовам:

(a) містяться в частинках і становлять щонайменше 1 % за вагою цих частинок; або утворюють суцільне поверхневе покриття на частинках

(б) щонайменше 1 % за вагою частинок, зазначених у пункті (а), відповідають будь-якій з наведених нижче умов:

(в) всі розміри частинок дорівнюють або є меншими за 5 мм;

(г) довжина частинок дорівнює або менше 15 мм, а їхнє відношення довжини до діаметра перевищує 3.

Наступні полімери не включаються до цієї товарної позиції:

(a) полімери, які є результатом процесу полімеризації, що відбувся в природі, незалежно від процесу, за допомогою якого вони були отримані, і які не є хімічно модифікованими речовинами

(б) полімери, які піддаються розкладанню, що підтверджено відповідно до Додатка 15 до цього Технічного регламенту;

(в) полімери, розчинність яких перевищує 2 г/л, що підтверджено відповідно до Додатка 16; (d) полімери, які не містять у своїй хімічній структурі атомів вуглецю.

РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2023/2055: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R2055

Веб-сторінка ECHA про мікропластик: https://echa.europa.eu/en/hot-topics/microplastics

Веб-сторінки управління хімічними речовинами Ekotox: https://ekotox.eu/chemicals-management/

Ekotoxtraining: https://ekotoxtraining.com/