• +38 066 7330343
  • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

Як CLP вплине на ПБ?

Як CLP вплине на ПБ?
У січні 2009 року набув чинності новий Регламент Європейського Парламенту та Регламенту Ради (ЄС). № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин і сумішей, т.зв. CLP (класифікація, пакування та маркування).

CLP застосовує термінологію, принципи оцінки та критерії Глобально гармонізованої системи (GHS), а також містить положення щодо класифікації та маркування в Європейському Парламенті та Раді. 1907/2006 (REACH).

Як і попереднє законодавство, CLP планується як окрема система класифікації, призначена в першу чергу для бізнесу та промисловості. Цей регламент після набуття чинності також визначає терміни для класифікації згідно з правилами CLP:

  • термін класифікації речовин – 30 листопада 2010 року
  • термін класифікації сумішей – 31 травня 2015 року.
  • Ці умови залишаються в силі відповідно до Директив 67/548/ЄЕС та 1999/45/ЄС, які будуть скасовані 1 червня 2015 року.

Набуття чинності CLP для запиту на оновлення додатку II Регламенту REACH, який описує всі умови для розробки ПБ. Ці зміни викладені в Регламенті Комісії ЄС №. 453/2010 від 20 травня 2010 року про внесення змін до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС). 1907/2006 про реєстрацію, оцінку, авторизацію та обмеження хімічних речовин (REACH).
                                                                                                                                                      Як CLP вплине на ПБ?Як CLP вплине на ПБ?