• +38 066 7330343
  • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

Регулювання REACH

Регулювання REACH

Екотоксикологічний центр Bratislava s.r.o. пропонує поради щодо забезпечення процесів, пов’язаних з регламентом REACH, таких як:
-реєстрація, авторизація, оцінка даних, відсутній аналіз, інші продукти та послуги для спрощення поводження з хімічними речовинами та сумішами.

REACH впливає на компанії в багатьох секторах, включаючи компанії, які не вважають себе хімічними компаніями. Загалом, ви можете мати одну з таких посад у REACH:
Виробник: якщо ви виробляєте хімікати для власного використання або для доставки іншим (навіть у разі експорту), ви, ймовірно, матимете деякі важливі обов’язки відповідно до REACH.

Імпортер: якщо ви купуєте щось за межами ЄС/ЄЕЗ, ви, ймовірно, матимете певні зобов’язання відповідно до REACH. Вони можуть стосуватися певних хімічних речовин,
сумішей для перепродажу або готової продукції, наприклад одягу, меблів або пластикових виробів.

Нижчі користувачі: більшість компаній іноді використовують хімічні речовини, не усвідомлюючи цього, тому, якщо ви використовуєте хімікати у своїй галузі чи бізнесі, вам потрібно стежити за дотриманням вимог. Відповідно до REACH ви можете мати певні обов’язки.

Документальне підтвердження реєстрації хімічної речовини заявником на державну реєстрацію або його уповноваженим представником в ЄС (OR) через систему REACH-IT Європейського хімічного агентства.

Зведена версія Регламенту REACH -копію звіту про безпечність хімічної речовини, який був наданий за процедури реєстрації відповідної хімічної речовини відповідно до Регламенту ЄС № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, авторизації і обмеження хімічних речовин та сумішей (REACH), як додаток до технічного досьє, якщо це вимагається відповідно до пункту 62 цього Технічного регламенту.

ekotox(at)ekotox.com.ua
Регулювання REACH