• +38 066 7330343
  • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

Регламент CLP

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) №. 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин і сумішей, про внесення змін, доповнення та скасування Директив 67/548/ЄЕС і 1999/45/ЄС, а також про внесення змін і доповнень до Регламенту (ЄС). ) немає. 1907/2006 набув чинності 20 січня 2009 року в усіх країнах-членах ЄС. Він відомий під абревіатурою “CLP”.

 

Регламент CLP базується на Глобально узгодженій системі класифікації та маркування хімічних речовин (GHS).

 

CLP є юридично обов’язковим у всіх країнах-членах ЄС і безпосередньо застосовується в усіх галузях промисловості. Він вимагає від усіх виробників, імпортерів та наступних користувачів речовин і сумішей класифікувати їх відповідно до гармонізованих правил, маркувати та упаковувати відповідно до їхніх небезпечних властивостей перед надходженням на ринок.

 

Консолідована версія регламенту CLP

Консолідована версія Регламенту (ЄС) № 1272/2008 (Регламент CLP) містить усі поправки та виправлення до Регламенту CLP до дати, зазначеної в заголовку першої сторінки Регламенту. Консолідована версія Регламенту CLP не містить коментарів. Їх можна знайти в початковому тексті регламенту CLP. Текст, опублікований в Офіційному журналі Європейського Союзу, є юридично обов’язковим.

 

https://ekotox.com.ua/…/кабмін-схвалив-проект-закону-про-пово

Гармонізована класифікація та маркування певних небезпечних речовин наведено в таблицях 3.1 і 3.2 Додатку VI, а також у т.зв. «C&L Inventory» на сайті Європейського хімічного агентства.

 

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database

 

Центри отруєння

Європейська комісія прийняла «делегований акт», який доповнює регламент CLP, перенісши кінцевий термін першої звітності узгодженої інформації до токсикологічних центрів з 1 січня 2020 року на 1 січня 2021 року для сумішей, призначених для споживача.

 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/SK/C-2019-7611-F1-SK-MAIN-PART-1.PDF

 

Вимоги до узгодженої інформації про небезпечні суміші відрізняються від повідомлень, які зараз вимагають національні органи держав-членів ЄС. Тому необхідно розпочати системне вирішення нових зобов’язань – провести інвентаризацію необхідних і доступних даних, визначити відсутню інформацію та спосіб її імпорту, щоб вони відповідали вимогам Додатку VIII Регламенту CLP. .

 

Незалежно від того, де компанія знаходиться в ланцюжку постачання, кінцеве використання суміші визначає зобов’язання повідомляти дані. Постачальник, який знаходиться на початку ланцюжка постачання, повинен якнайшвидше надавати інформацію наступним користувачам, які знаходяться поблизу споживачів, щоб вони могли правильно та вчасно подавати відповідні повідомлення.

 

З метою сповіщення на веб-сайті ECHA створено онлайн-портал для подання інформації (портал подання ECHA). Компанії можуть використовувати цей інструмент для сповіщення про свої продукти. Однак також правда, що компанії не зобов’язані використовувати виключно цю систему.

 

Програмне забезпечення CHEMDOX надає комплексні ІТ-рішення для UFI та інформації сповіщень і, таким чином, забезпечує дуже вигідні рішення для своїх користувачів.

 

ECHA рекомендує 5 кроків для виконання зобов’язань щодо сповіщення:

 

Розпочніть підготовку та з’ясуйте, які країни-члени приймають узгоджене повідомлення, а які вимагатимуть індивідуального подання чи комбінації обох;

Виконувати аналіз стану та ідентифікацію відсутньої інформації;

Активно діяти, поки необхідно створювати робочі групи, спілкуватися, стежити за поточними подіями;

Інвестуйте в комунікацію ланцюга постачання;

Визначте, який інструмент найбільше підходить для підготовки та виконання повідомлень.

Коди UFI

Код UFI – це унікальний ідентифікатор, 16-значний буквено-цифровий код, який буде обов’язковим на етикетці продуктів, що містять небезпечну суміш.

 

На додаток до UFI, необхідно надати додаткову інформацію про небезпечну суміш і супутні продукти національним установам, таким як Національний токсикологічний інформаційний центр (NTIC) у Словаччині.

 

Такою інформацією є склад, торгова назва, колір, упаковка, категорія продукту та токсикологічна інформація.

 

Метою UFI є створення чіткого зв’язку між інформацією, яка надається разом із продуктом, що продається.

 

Умовою для призначення UFI є те, що всі продукти, які маркуються та повідомлені з тим самим UFI, повинні мати однаковий склад небезпечної суміші.

 

З 2021 року на етикетках і бирках продуктів з’явиться новий елемент маркування – 16-символьний код під назвою Unique Formula Identifier (UFI).

 

Так званий перехідний період для продуктів, які вже розміщені на ринку та повідомлені компетентним органам держав-членів до 1 січня 2021 року, встановлено до 1 січня 2025 року. З 2025 року UFI буде обов’язковим на етикетках усіх продуктів, класифікованих за для здоров’я або фізичного ризику.

 

Імпортери та подальші користувачі, які розміщують такі продукти на ринку, повинні будуть надати конкретну інформацію про продукт, включаючи UFI, призначеним національним установам, де вони розміщують продукти на ринку.

 

Нещодавно запроваджено європейську систему категоризації продуктів, яку також необхідно використовувати для звітування про небезпечні суміші.

 

Поправки (не включені до консолідованої версії Регламенту CLP)

Гармонізована класифікація та маркування небезпечних речовин регулюються за допомогою т.зв «Адаптація до технічного прогресу» (Adaptation to Technical Progress (ATP)), що приймається Європейською Комісією на основі рекомендацій Комісії з оцінки ризиків (RAC) на щорічній основі. Подальші поправки та зміни до законодавчого тексту Регламенту CLP також можуть бути ухвалені ATP.

 

Тринадцята Адаптація регламенту CLP до технічного прогресу

 

4 жовтня 2018 року було опубліковано РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2018/1480, який вносить зміни до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) №. 1272/2008 щодо класифікації, маркування та пакування речовин і сумішей. Регламент вносить 18 поправок і 16 нових записів до Додатку VI Гармонізованої класифікації, що стосується широкого спектру речовин, включаючи біоциди, нікотин і ацетальдегід. Зміни стосуються консервантів MIT, CMIT/MIT та гіпохлориту натрію.

 

Основним наслідком застосування нової класифікації буде необхідність класифікувати суміші, які їх містять, як сенсибілізуючі та небезпечні для водного середовища у значно нижчих концентраціях, ніж спочатку.

 

Гармонізована класифікація, що випливає з ATP 13, має бути забезпечена до 1 травня 2020 року.

 

 

Дванадцята Адаптація регламенту CLP до технічного прогресу

 

РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2019/521 набув чинності 27 березня, вносячи зміни до Регламенту (ЄС) Європейського Парламенту та Ради (ЄС) №. 1272/2008 щодо класифікації, маркування та пакування речовин і сумішей, який приймає змінені критерії класифікації та вимоги до маркування з шостої та сьомої переглянутих версій GHS.

 

Введено:

 

– новий клас небезпеки для «вибухових речовин/сумішей та вибухових продуктів»;

 

– нова категорія небезпеки «пірофорні гази» в межах класу небезпеки «займисті гази»;

 

– критерії речовин і сумішей, які при контакті з водою виділяють горючі гази;

 

– загальні положення класифікації аерозольних форм сумішей;

 

– детальні визначення та критерії класифікації для різних класів небезпеки.

 

  1. АТП необхідно оформити до 17.10.2020р.

НАВЧАННЯ та ВЕБІНАРИ: https://trainingeu.eu/