• +38 066 7330343
 • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

ПАСПОРТ ВИРОБУ

Обов’язковість встановлення перед розміщенням на ринку. Створюючи паспорт виробу, виробник бере на себе відповідальність за відповідність миючого засобу або поверхнево-активної речовини цьому Регламенту. 
Вимоги: 
 • Відповідає конкретній партії. 

 • Вкажіть, що продукт відповідає вимогам, встановленим у цьому Регламенті, із зазначенням, у відповідних випадках, використовуваних методів випробувань. 

 • Містити хоча б ту інформацію, яка наведена в додатку VI до Регламенту. 

 • Сучасний. 

 • Складено мовою, що вимагається державою-членом, в якій товар розміщується на ринку. 

 • Доступний протягом 10 років після того, як продукт був випущений на ринок 

 • Відповідати спеціальним та технічним вимогам цього Регламенту. 

 • Доступ здійснюється через носій даних. 

 • Носій даних повинен бути фізично присутнім на упаковці або супровідній документації. 

 • Носій даних повинен бути добре видно. 

 • Якщо продукція з’являється на ринку у вигляді пломби, носій інформації повинен бути присутнім на АЗС. 

 • Твердження “Більш повна інформація про продукт доступна в Інтернеті” або аналогічне твердження про носія даних.

  РЕЄСТР ПАСПОРТІВ ПРОДУКЦІЇ 

  Виробник або уповноважений орган завантажує до реєстру попередні маркетингові дані. 

  Доступ до реєстру мають Комісія, органи ринкового нагляду та митні органи.