• +38 066 7330343
 • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

Охорона праці

Центри Ekotox надають консультаційні послуги та підтримку клієнтів у сфері законодавства ЄС щодо хімікатів – реєстрація REACH, авторизація REACH, скринінг REACH/CLP, стійкі органічні забруднювачі (СОЗ), біоцидні продукти (BPR), RoHS, WEEE, паспорти безпеки, PCN і послуги UFI та багато іншого…

Якщо у вас є запитання, зв’яжіться з нами:

E-mail: ekotox(at)ekotox.com.ua
Телефон: +380667330343

 

 

Одним із головних прав людини є право на охорону здоров’я та право на задовільні умови праці. Відповідність критеріям безпеки та здоров’я на робочому місці можлива при дотриманні правових норм і норм.

На словацькому ринку використовується понад 4 000 небезпечних хімічних речовин. Враховуючи досить великий обсяг небезпечних речовин, які використовуються на різних робочих місцях, виникає необхідність оцінки їх впливу на працівників, а також забезпечення безпеки та охорони здоров’я на виробництві.

Кожен роботодавець зобов’язаний:

 • стежити за небезпечними хімічними факторами на робочому місці
 • оцінити ризик
 • виключити ризик виникнення небезпечного хімічного фактора
 • призначити моніторинг хімічних факторів
 • розробити оцінку ризику

ЄС – захист здоров’я працівниківОхорона праці

Існує три основних типи граничних значень професійного впливу:

 • Орієнтовні граничні значення професійного опромінення
 • Обов’язкові граничні значення професійного впливу
 • Біологічні граничні значення

Орієнтовні граничні значення професійного опромінення

Орієнтовні граничні значення професійного опромінення є необов’язковими для здоров’я значеннями, отриманими на основі найновіших доступних наукових даних та з урахуванням наявності методів вимірювання. Вони встановлюють порогові рівні опромінення, нижче яких, загалом, не очікується шкідливих наслідків для будь-якої даної речовини після короткочасного або щоденного опромінення протягом усього терміну служби.

Для будь-якого хімічного агента, для якого орієнтовне значення OEL встановлено на рівні ЄС, держави-члени повинні встановити національне граничне значення опромінення, беручи до уваги орієнтовне граничне значення Співтовариства, визначаючи його природу відповідно до національного законодавства та практики.

Стаття 3 (3) Директива Ради 98/24/EC

Директиви:

 •  Директива Ради 98/24/EC про захист здоров’я та безпеки працівників від ризиків, пов’язаних з хімічними агентами на роботі
 •  Директива Комісії 2000/39/EC, яка встановлює перший перелік орієнтовних граничних значень професійного впливу
 •  Директива Комісії 2006/15/EC, яка встановлює другий перелік індикативних граничних значень професійного впливу
 •  Директива Комісії 2009/161/ЄС, яка встановлює третій перелік індикативних граничних значень професійного впливу
 •  Директива 91/322/EEC, яка була заснована на попередній правовій базі (Директива 80/1107/EEC), все ще діє.

Обов’язкові граничні значення професійного впливу

BOELV враховують соціально-економічні та технічні фактори доцільності, а також фактори, які враховуються при встановленні IOELV. Тому під час встановлення політики BOELV важливі міркування.

Стаття 3 (4) Директиви Ради 98/24/EC

Для будь-якого хімічного агента, для якого значення BOELV встановлено на рівні ЄС, держави-члени повинні встановити відповідне національне обов’язкове значення OEL, яке може бути суворішим, але не може перевищувати граничне значення Співтовариства.

Стаття 3 (5) Директива Ради 98/24/EC

Біологічні граничні значенняСтаття Назамовлення telah menambah... - Стаття Назамовлення

Біологічне граничне значення – це контрольне значення, представлене як концентрація відповідного агента, його метаболіту або показника ефекту у відповідному біологічному середовищі.

Стаття 2 (e) Директива Ради 98/24/EC

Для будь-якого хімічного агента, для якого на рівні ЄС встановлений обов’язковий BLV, держави-члени повинні встановити відповідний національний обов’язковий BLV на основі граничного значення Співтовариства, але не може перевищувати його.

Стаття 3 (7) Директива Ради 98/24/EC

На сьогоднішній день існує лише один зв’язуючий BLV, це неорганічний свинець та його сполуки (Додаток I Директива Ради 98/24/EC)


Управління хіміками:
Законодавство про хімічні речовини
Класифікація небезпечних хімічних речовин і препаратів
Звіт про хімічну безпеку
Oцінка Ризику
Інструкція з операційних процедур