• +38 066 7330343
 • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

Оновлення реєстрації в ЄС REACH

Реєстраційне досьє REACH має відображати поточні знання про те, як зареєстровану речовину можна безпечно використовувати на виробничих майданчиках та користувачами по всьому ланцюжку поставок.

Це означає, що після успішної реєстрації речовини та отримання реєстраційного номера залишається чим зайнятися.

Обов’язок оновлювати реєстрацію REACH або сприяти оновленню спільної частини реєстрації слід виконувати, коли:

 1. є знання про речовину або її використання змінюється, напр. вища тоннажна смуга, нове використання, зміна складу речовини тощо;
 2. отримання рішення про оцінку з проханням додати інформацію до реєстрації.

Обов’язки щодо підтримання актуальності реєстраційного досьє REACH здебільшого визначаються РЕГЛАМЕНТАМ КОМІСІЇ (ЄС) 2020/1435 від 9 жовтня 2020 року щодо обов’язків, покладених на реєстрантів щодо оновлення своїх реєстрацій відповідно до Регламенту (ЄС) № 1907/2006. Європейського парламенту та Ради щодо реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин (REACH).

Стаття 22(1) Регламенту (ЄС) № 1907/2006 зобов’язує реєстрантів (незалежно від того, чи є особи, які реєструються. Чи головний реєстрант, та інші учасники спільного подання), оновлювати свої реєстрації без невиправданих затримок відповідною новою інформацією та подавати їх до Європейське хімічне агентство (ECHA).

Інформація вважається «новою», якщо реєстрант дізнався про неї або, як можна обґрунтовано очікувати, дізнався про неї з моменту останнього оновлення або, за відсутності будь-яких оновлень, з моменту первинної реєстрації, незалежно від того, чи існувала інформація фактично раніше тоді.

Відповідальність за оновлення своїх реєстрацій вимагає від реєстрантів контролювати та відстежувати всю відповідну інформацію. Це забезпечує, що їхні реєстрації завжди оновлюються і відповідають вимогам законодавства. У разі спільних подань відповідальність за оновлення реєстрації для спільно поданої інформації лежить на всіх реєстрантах.

Це відповідно до статті 11 Регламенту (ЄС) № 1907/2006 та положень про розподіл витрат, викладених в Регламенті Комісії (ЄС) 2016/9. Відповідно до цих положень, витрати пов’язані з оновленням реєстрацій мають бути розподілені між реєстрантами.

3 місяці застосовується для:

 • Переміни статусу реєстранта або його особистості (стаття 1)
 • Зміни складу речовини (стаття 2)
 • Перемінитоннажної смуги (стаття 3)
 • Нові ідентифіковані види використання та нові види використання, які не рекомендується (стаття 4)
 • Зміни у доступі до інформації при реєстрації (стаття 9)

6 місяців застосовується для:

 • Нові знання про ризики для здоров’я людей та/або навколишнього середовища (Стаття 6)
  Пропозиції щодо тестування до проведення тесту, переліченого в Додатку IX або X (стаття 8) …не пізніше 6 місяців з дати, коли реєстрант визначить необхідність виконання одного або кількох тестів, перелічених у Додатках IX або X до цього Регламенту.

12 місяців застосовується для:

 • Оновлення або поправки до звіту про хімічну безпеку або інструкції з безпечного використання (стаття 7)
 • Пропозиції щодо тестування перед проведенням випробувань, наведених у Додатку IX або X (стаття 9) …у випадку групи речовин…відповідні реєстрації повинні бути оновлені та представлені Агентству не пізніше ніж через 12 місяців з дати, коли реєстрант або реєстранти визначити необхідність виконання одного або кількох тестів, перерахованих у Додатку IX або X до Регламенту (ЄС) № 1907/2006.

Зміни в класифікації та маркування зареєстрованої речовини (стаття 6)Маркування хімічних речовин

 1. У разі зміни, що підпадає під пункт (д) статті 22(1) Регламенту (ЄС) № 1907/2006, пов’язаної з додаванням, зміною. Або вилученням гармонізованої класифікації в Додатку VI до Регламенту (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради. Реєстрація повинна бути оновлена та подана до Агентства не пізніше дати, з якої ця зміна має застосовуватися.
 2. У разі зміни, що підпадає під пункт (д) статті 22(1) Регламенту (ЄС) № 1907/2006, пов’язаної з адаптацією класифікації речовини. Ця зміна виникає в результаті нової оцінки, згідно зі статтею 15 Регламенту (ЄС) № 1272/2008. Реєстрація повинна бути оновлена та подана до Агентства не пізніше ніж через 6 місяців. Це відбувається з дати прийняття рішення про зміну класифікації та маркування речовини.


Оновлення, що передбачають подальше тестування
(стаття 10)

Терміни, зазначені у статтях 1, 2, 4, 5 і 6 цього Регламенту, не застосовуються, якщо будь-яка обставина. Що підпадає під пункти (а), (б), (в), (г) або (ґ) статті 22(1) Регламенту (ЄС) № 1907/2006, викликає необхідність створення даних. Для задоволення вимог до інформації, викладених у Додатку VII або VIII до Регламенту (ЄС) № 1907/2006.

Оновлення реєстрації в результаті цієї обставини та вимог Додатку VII або VIII до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 подаються разом. Не пізніше ніж через 3 місяці з дати отримання остаточних звітів про випробування, необхідних для оновлення.

У такій ситуації:

(A) переговори щодо контракту з випробувальною лабораторією мають бути розпочаті для проведення відповідних випробувань не пізніше ніж через 3 місяці з дати виявлення необхідності проведення подальших випробувань;
(Б) необхідність проведення подальших випробувань, зазначених у пункті (a), повинна бути визначена протягом відповідного терміну, зазначеного у статті 1, 2, 4, 5 або 6 цього Регламенту.

Інші комбіновані оновлення (стаття 11)

 1. У випадку, який охоплюється статтею 10 Регламенту або пунктами (a) – (д) чи (є) статті 22(1) Регламенту (ЄС) № 1907/2006. Це викликає необхідність оновлення або внесення змін до звіту про хімічну безпеку або настанови щодо безпечного використання. Оновлення реєстрації в результаті цієї обставини та оновлення або зміни до звіту про хімічну безпеку подається разом до Агентства. Не пізніше ніж через 12 місяців з дати отримання остаточних звітів про випробування, необхідних для оновлення.
 2. Без шкоди для пункту 1 цієї статті, оновлення реєстрації через обставини, що підпадають під пункти (a) – (є) статті 22(1). Регламенту (ЄС) № 1907/2006 повинні бути подані до Агентства разом не пізніше найдовшого терміну. Зазначеного у статтях 1-10 цього Регламенту, починаючи з дати виявлення першої потреби оновити реєстрацію.

Оновлення спільних подання (стаття 12)

1. Як відступ від попередніх статей цього Регламенту, коли оновлення членом спільного подання відповідно до статті 22(1) Регламенту (ЄС) № 1907/2006 залежить від попереднього оновлення головного реєстранта до реєстрації, цей член повинен оновити свою реєстрацію та подати її до Агентства шляхом:

(A) не пізніше ніж через 3 місяці, у випадку, коли потрібно оновлення в результаті обставин, що підпадають під пункти (a) – (д) або (є) статті 22(1) Регламенту (ЄС) № 1907/2006;
(Б) не пізніше ніж через 9 місяців, у разі потреби оновлення або зміни звіту про хімічну безпеку або вказівок щодо безпечного використання відповідно до пункту (е) статті 22(1) Регламенту (ЄС) № 1907/2006;
(В) не пізніше ніж за 9 місяців, якщо обставини, що підпадають під пункти (a) – (д) або (е) статті 22(1) Регламенту (ЄС) № 1907/2006, також викликають необхідність оновлення або зміни існуючого звіт про хімічну безпеку або інструкцію щодо безпечного використання відповідно до пункту (є) статті 22(1) цього Регламенту. Оновлення реєстрації через обставини або зміни у звіті про безпеку подаються до Агентства разом.

2. Терміни, зазначені в пункті 1 цієї статті, застосовуються з дати, коли Агентство повідомляє головного реєстранта відповідно до статті 22(3) Регламенту (ЄС) № 1907/2006 та інших учасників спільного подання що реєстраційне досьє, оновлене головним реєстрантом, завершене.

3. Якщо оновлення членом спільного подання відповідно до статті 22(1) Регламенту (ЄС) № 1907/2006 не залежить від попереднього оновлення реєстрації головним реєстрантом. Терміни зазначені у статтях 1 до 11 цього Положення.

Оновлення після внесення поправок до додатків до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 відповідно до статті 131 цього Регламенту (стаття 13)

 1. У разі змін до додатків Регламенту (ЄС) № 1907/2006, які змінюють інформацію для надання Агентству відповідно до статей 10 або 12.

 2. Якщо поправка до додатків Регламенту (ЄС) № 1907/2006 вимагає оновлення реєстрації, виконуйте вимоги статті 22(1) до встановленого терміну.