• +38 066 7330343
  • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

Обмеження

Обмеження

Екотоксикологічний центр пропонує поради щодо забезпечення процесів, пов’язаних з регламентом REACH, таких як:

-реєстрація, авторизація, оцінка даних, відсутній аналіз, інші продукти та послуги для спрощення поводження з хімічними речовинами та сумішами.

Якщо у вас є запитання, зв’яжіться з нами: ekotox(at)ekotox.com.ua
Мобільний: +380667330343

Положення REACH щодо обмежень дозволяють виробництво, маркетинг та використання речовин, що становлять ризик для здоров’я людей та навколишнього середовища, які мають бути розглянуті, повну або часткову заборону чи інші обмеження щодо оцінки цих ризиків.

Відповідно до Регламенту (Розділ VIII, ст. 67) речовина сама по собі, у препараті/суміші чи у виробі, щодо яких Додаток XVII містить обмеження, не може вироблятися, розміщуватися на ринку чи використовуватися, якщо вона не відповідає вимогам. умови цього обмеження.

Це не поширюється на виробництво, розміщення на ринку або використання речовини в наукових дослідженнях і розробках. У Додатку XVII вказується, чи не поширюється обмеження на дослідження та розробки, орієнтовані на продукти та процеси, а також максимальну кількість, яка звільняється.

Додаток містить обмеження щодо маркетингу та використання небезпечних речовин, прийняті з 1976 року в рамках Директиви 76/769/ЄС. Розділ VIII і Додаток XVII REACH набули чинності в червні 2009 року.

Додаток XVII було переглянуто, і ця версія також включає нещодавно прийняті обмеження згідно з Директивою 76/769/ЄЕС щодо ПФОС, миш’яку, ртуті в вимірювальних приладах, 2 (2-метоксиетокси) етанолу (DEGME), 2 – (2-бутоксиетокси) етанолу (DEGBE ) ДІЗОЦІАНАТ (MDI), циклогексан та аміачна селітра. Переглянутий Додаток XVII був прийнятий як Регламент Комісії (ЄС) 552/2009 від 22 червня 2009 року, який вносить зміни до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 1907/2006 щодо реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин (REACH) щодо Додатка XVII.

Комісія готує зміни до наступного оновлення Додатку XVII REACH, і ця поправка повинна бути прийнята Комісією навесні 2010 року.

https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach