• +38 066 7330343
 • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

Класифікація небезпечних хімічних речовин і препаратів

Центри Ekotox надають консультаційні послуги та підтримку клієнтів у сфері законодавства ЄС щодо хімікатів – реєстрація REACH,

авторизація REACH, скринінг REACH/CLP, стійкі органічні забруднювачі (СОЗ), біоцидні продукти (BPR), RoHS, WEEE, паспорти безпеки,

PCN і послуги UFI та багато іншого…

Якщо у вас є запитання, зв’яжіться з нами:
E-mail: ekotox(at)ekotox.com.ua
Мобільний: +380667330343

 

Управління хімічними речовинами = відповідність закону на ринках ЄС

 

Останні зміни включають:
РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин і сумішей.  Внесення змін та скасування Директив 67/548/ЄС та 1999/45/ЄC, (ЄС) № 1907/2006.

Новий регламент ЄС щодо класифікації, маркування та пакування речовин і сумішей, так званий Регламент CLP (ЄС) № 1272/2008, набув чинності 20 січня 2009 року. Регламент є інструментом, що безпосередньо застосовується законодавства ЄС. Який розпочав період поступовий перехід на нову систему класифікації та маркування хімічних речовин:

CLP

Перехідні положення

 • До 1 грудня 2010 року речовини мають бути класифіковані, марковані та упаковані відповідно до Директиви 67/548/ЄС.
 • До 1 червня 2015 року суміші мають бути класифіковані, марковані та упаковані відповідно до Директиви 1999/45/ЄC.
 • З 1 грудня 2010 р. до 1 червня 2015 р. речовини мають класифікуватися відповідно до Директиви 67/548/ЄС та цього Регламенту. Вони мають бути марковані та упаковані відповідно до цього Регламенту.
 • Речовини, класифіковані, марковані та упаковані відповідно до Директиви 67/548/ЄС та вже введені в обіг до 1 грудня 2010 року. Вони не підлягають перемаркуванні та упаковці відповідно до цього Регламенту до 1 грудня 2012 року.
 • Суміші класифіковані, марковані та упаковані відповідно до Директиви 1999/45/ЄC і вже введені на ринок до 1 червня 2015 року. Їх не потрібно перемаркувати та пакувати відповідно до цього Регламенту до 1 червня 2017 року.
 • До 1 грудня 2011 року держава-член може підтримувати будь-яку існуючу та більш сувору класифікацію та маркування речовин, зазначених у частині 3 Додатку VI до цього Регламенту.

Набуття чинності

 • Розділи II, III та IV застосовуються щодо речовин з 1 грудня 2010 року та щодо сумішей з 1 червня 2015 року.
 • Регламент CLP був змінений Регламентом Комісії (ЄС) 790/2009 (.pdf – 8,42 Mb). Який вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та з метою адаптації до технічного та наукового прогресу. Рада з класифікації, маркування та пакування речовин і сумішей: оновлений текст частини 3 додатку VI CLP у 30-му та 31-му ATP до Директиви 67/548
 • ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ 2009/2/ЄС від 15 січня 2009 року, яка в 31-й раз вносить зміни. З метою адаптації до технічного прогресу, до Директиви Ради 67/548/ЄЕС про наближення законів, правил та адміністративних положень, що стосуються класифікації , пакування та маркування небезпечних речовин
 • ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ 2008/58/ЄС від 21 серпня 2008 року, яка в 30-й раз вносить зміни, з метою адаптації до технічного прогресу, до Директиви Ради 67/548/ЄЕС про наближення законів, постанов та адміністративних положень, що стосуються класифікації , пакування та маркування небезпечних речовин.

Керівництво щодо Регламенту CLP

Регламент CLP заснований на Глобально гармонізованій системі класифікації та маркування хімічних речовин (GHS) і реалізує положення GHS у правовій системі ЄС. Рекомендації щодо регулювання CLP містять інформацію про те, як виконувати зобов’язання, накладені CLP.

 • Вступні вказівки щодо Регламенту CLP
  Документ містить вказівки щодо основних принципів і процедур, викладених у регламенті CLP. Він призначений в першу чергу для постачальників (для постачальників речовин і сумішей (препаратів), а також для тих виробників або імпортерів певних конкретних виробів, які є низькими користувачами, дистриб’юторами), які мають базові знання про діючу систему класифікації маркування та пакування.
 • Керівництво щодо застосування критеріїв CLP

Метою цього документа є надання детальних рекомендацій щодо застосування критеріїв CLP щодо фізичної, здоров’я та екологічної небезпеки.

Ця Інструкція розроблена для надання допомоги виробникам або імпортерам у застосуванні критеріїв класифікації та маркування, а також містить практичні приклади. Передбачається також, що це керівництво з класифікації та маркування для компетентних органів держав-членів. Та служб Комісії та Європейського агентства з хімічних речовин (ECHA).Evaluation of the European Chemicals Agency (ECHA) as part of 2017 REACH review

Європейське хімічне агентство (ECHA) опублікувало на своєму веб-сайті документ: Запитання та відповіді щодо Регламенту (ЄС) № 1272/2008 щодо класифікації, маркування та пакування речовин і сумішей.


Законодавство про хімічні речовини
Звіт про хімічну безпеку
Oцінка Ризику
Інструкція з операційних процедур
Охорона праці