• +38 066 7330343
  • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

ВИМОГИ ДО БІОРОЗКЛАДАНОСТІ 

Миючі засоби та поверхнево-активні речовини повинні відповідати вимогам щодо біологічного розкладання, викладеним у Додатку I. 
Звільнення від вимог щодо біорозкладання: 
  • Поверхнево-активні речовини, які є активними речовинами в розумінні Регламенту (ЄС) No 528/2012, і які використовуються як дезінфікуючі засоби, якщо вони відповідають будь-якій з наступних умов: 

                    -поверхнево-активні речовини, включені до переліку дозволених діючих речовин   

                    -поверхнево-активні речовини включені в програму огляду  

  • поверхнево-активні речовини, які є інгредієнтами біоцидних продуктів , дозволених відповідно до Регламенту No 528/2012 
  • поверхнево-активні речовини, які входять до складу біоцидних продуктів, і які можуть бути доступні на ринку відповідно до перехідних положень відповідно до Регламенту No 528/2012 

Мийні засоби, що містять мікроорганізми, повинні відповідати вимогам, викладеним у додатку II до цього Регламенту. 

Мийні засоби, перелічені в додатку III до цього Регламенту, повинні відповідати обмеженням щодо фосфатів та інших сполук фосфору, встановленим у цьому додатку. 

 

МИЮЧІ ЗАСОБИ ТА ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ НЕБЕЗПЕКУ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я АБО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Якщо після проведення оцінки Адміністрація виявляє, що миючий засіб або поверхнево-активна речовина, хоча і відповідає цьому Регламенту, становить ризик для здоров’я або навколишнього середовища, він повинен вимагати від виробника/постачальника/дистриб’ютора вжити всіх належних заходів для мінімізації ризику, в іншому випадку він зобов’язаний вилучити продукт з ринку.