• +38 066 7330343
  • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

Рівний дозвіл біоцидного продукту

Рівний дозвіл біоцидного продукту
Основних принципів нового регламенту щодо тих самих біоцидів немає. 414/2013 (Положення про SBP) зі змінами, внесеними згідно з Положенням № 414/2013.
2016/1802:

  • подальший дозвіл на той самий біоцидний продукт (SBP) може бути наданий на основі оцінки біоцидного продукту, який вже був дозволений або зареєстрований відповідно до Директиви про біоцидні продукти 98/8 / ЄC 169 (BPD), або
  • вже дозволено згідно з Положенням про біоцидні продукти №. 170 528/2012 (BPR).

Заявка на отримання  на той самий біоцидний продукт може бути подана, якщо такий самий дозволений продукт вже існує або якщо той самий продукт оцінений і ще не авторизований. Біоцидний продукт, який уже був дозволений або розглядається як дозволений, називається «пов’язаним референтним продуктом» (або еталонним біоцидним продуктом).Дезінфекційні засоби

Передумовою для дозволу на одні й ті ж біоцидні продукти є ідентичність цих продуктів, за винятком обмежених змін адміністративних змін.

Рівний дозвіл біоцидного продукту

Умови авторизації SBP будуть ґрунтуватися на оцінці, проведеній на еталонному БП.

До групи біоцидів (ББП) застосовуються ті самі правила, що й вище для одного біоцидного препарату. Дозвіл на той самий біоцидний продукт також може бути наданий для окремих продуктів у групі біоцидів.


 

SBPРівний дозвіл біоцидного продукту