• +38 066 7330343
 • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

Авторизація REACH

Центри Ekotox пропонують консультаційні послуги, зосереджені на законодавстві REACH, управління речовинами SVHC, комунікації в ланцюжку поставок та підтримці дотримання законодавства ЄС щодо хімікатів.

Ми зробили декілька проектів у плані:

 • Програми для авторизації REACH – розробка всієї документації з авторизації REACH.
 • Відповідність нижчестоящим користувачам – внутрішня документація щодо відповідності авторизації REACH (IDRAC).

Якщо у вас є запитання, зв’яжіться з нами: ekotox(at)ekotox.com.ua
Мобільний: +380667330343

Служби авторизації REACH:

 1. Заявка на авторизацію REACH

Повне управління, координація та розробка Заявки на авторизацію REACH:

 • Розробка стратегії застосування;
 • Звіт про хімічну безпеку;
 • Аналіз альтернатив;
 • Соціально-економічний аналіз;
 • План заміни.
 1. Авторизація REACH/Скринінг/аудит SVHC

Компанії (виробники/імпортери) тепер повинні розуміти статус використання SVHC у їхньому продуктовому портфелі – суміші та продукти (вироби), які надходять на ринок ЄС. Це також означає перевірку постачальників на відповідність законодавству ЄС щодо хімікатів.

 • Інвентаризація використання SVHC та їх статус;
 • Аналіз SVHC на загальні вимоги, SCIP та багато іншого;
 • Розробка «корпоративної» стратегії;
 • Розробка внутрішніх правил та посібників із застосування;
 • Комунікаційна стратегія;
 • План застосування SVHC.
 1. Перевірка/аудит відповідності нижчестоящим користувачам

Компанії (попередні користувачі) перебувають під тиском додаткових вимог щодо розуміння стану використання SVHC. Наявність SVHC у своєму портфелі продуктів означає ризик додаткового адміністративного тягаря, а також зростання цін на поставки, на які впливає дозвіл REACH. Додаткові витрати на дотримання авторизації REACH, а також ризик зникнення такого матеріалу є досить складними.

 • Інвентаризація використання SVHC та їх статус;
 • Використання речовин додатка XIV та їх статус;
 • Розробка – внутрішньої документації щодо відповідності авторизації REACH (IDRAC);
 • Комунікація та стратегія впровадження.

Процес авторизації описано на схемі нижче:

Авторизація REACH

Посилання на ECHA: https://echa.europa.eu/substances-of-potential-concern

Авторизація REACH стосується речовин, перелічених у Додатку XIV регламенту REACH – «Список авторизації».

Фактично це означає повну заборону на використання хімічних речовин, за винятком «Авторизованого використання» – рішення про дозвіл, виданого Європейською комісією.

Процес авторизації вимагає підготовки та подання документації, яка підтверджує, що використання є безпечним або що його наразі неможливо замінити. Визначаються конкретні дати для подання документів, а також день заходу подачі заявки.

Виробники, імпортери або наступні користувачі можуть подати заявку на отримання дозволу на введення в обіг або використання речовини з Списку авторизації.

Дозвіл буде надано, якщо заявник зможе продемонструвати, що ризик від використання речовини належним чином контролюється. Якщо ні, дозвіл може бути виданий, якщо буде доведено, що соціально-економічні вигоди від використання речовини переважають ризики і немає відповідних альтернативних речовин або технологій.

Заявка міститиме звіт про хімічну безпеку, аналіз можливих альтернатив і план заміни речовини, якщо є відповідні альтернативи. Він також може включати соціально-економічний аналіз.

Після отримання заявки та сплати збору Комітет ECHA з оцінки ризиків (RAC) та Комітет соціально-економічного аналізу (SEAC) готують свої висновки щодо заявки. Спочатку вони перевіряють, чи відповідає програма інформаційним вимогам REACH (стаття 62). Якщо це не так, комітети можуть запросити додаткову інформацію.

Авторизація є заходом управління ризиками для хімічних речовин. Його мета — захистити здоров’я та навколишнє середовище від речовин із властивостями *CMR,*PBT та *vPvB речовин, для яких є наукові докази ймовірного серйозного впливу на здоров’я людей або навколишнє середовище. Ці речовини слід замінити на менш небезпечні речовини.

*CMR (канцерогенний, мутагенний або токсичний для репродукції) – речовини, які відповідають критеріям класифікації до категорій 1 і 2 згідно з Директивою 67/548/ЄС.

*PBT (стійкий, біоакумулятивний і токсичний) або vPvB (дуже стійкий і дуже біоакумулятивний) – речовини, які відповідають критеріям, викладеним у Додатку XIII Регламенту REACH.

*Речовини, щодо яких є наукові докази ймовірного серйозного впливу на здоров’я людини або навколишнє середовище, які викликають такий самий рівень занепокоєння, як і речовини, зазначені в переліку (тобто речовини з ендокринними порушниками або ті, що мають стійкі, біоакумулятивні та токсичні властивості або дуже стійкі та дуже біоакумулятивні властивості, які не відповідають критеріям у Додатку XIII Регламенту REACH.

Нижній користувач може використовувати речовину лише відповідно до наданого дозволу, речовина має бути взята у компанії, якій надано дозвіл, дотримуватись умов авторизації та повідомляти ECHA про використання цієї речовини. Нижній користувач також може подати заявку на надання дозволу на його використання.

Авторизація є відносно тривалим процесом і вимагає достатньо часу для вирішення питань спілкування, співпраці, обміну інформацією тощо.