• +38 066 7330343
  • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

Суміші для промислового використання – обов’язок подавати нотифікацію PCN – майбутня дата дотримання вимог – січень 2024 року

Суміші для промислового використання – обов’язок подавати нотифікацію PCN – майбутня дата дотримання вимог – січень 2024 року

Суміші для промислового використання – обов’язок подавати нотифікацію PCN – майбутня дата дотримання вимог – січень 2024 року

Дата відповідності для сумішей, призначених лише для промислового використання, з акцентом на дату відповідності другого токсикологічного центру, встановлену на січень 2024 року.

Суміші промислового призначення – перехідний період, вимоги до інформації, використання унікального ідентифікатора формули (UFI). Також доступні інструменти та підтримка для забезпечення відповідності.

Суміші для промислового використання: Ці суміші використовуються виключно на промислових об’єктах і не доступні для споживачів або професійних користувачів як кінцевий продукт або в розведеному вигляді. Наприклад, автомобільна фарба, що використовується лише на промислових об’єктах, є сумішшю для промислового використання.

Перехідний період: Суміші, призначені для промислового використання, які вже були нотифіковані через національні системи подання заявок до настання дати відповідності 2024 року, можуть скористатися перевагами перехідного періоду до 1 січня 2025 року. Однак будь-які зміни, внесені до складу суміші, ідентифікаторів продукту, класифікації або токсикологічної інформації протягом цього періоду, вимагають подання нотифікації гармонізованого формату перед виведенням суміші на ринок.

Вимоги до інформації: Гармонізовані вимоги до інформації включають повний хімічний склад, токсикологічну інформацію, відомості про продукт та унікальний ідентифікатор формули (UFI), як зазначено в Додатку VIII до Регламенту CLP.

Обмежена подача для сумішей промислового призначення: Суміші для промислового використання мають можливість “обмеженого подання”, коли можна використовувати інформацію про склад з паспорта безпеки. Однак у повідомленні необхідно вказати контактну особу, яка надасть повну інформацію про склад у разі виникнення інциденту.

UFI в повідомленні та маркуванні: Небезпечні суміші, які потребують повідомлення, повинні мати UFI як у повідомленні Центру токсикології (PCN), так і на етикетці продукту. Якщо небезпечна суміш використовується виключно на промисловому об’єкті, UFI може бути вказаний тільки в розділі 1.1 паспорта безпеки. Якщо та сама суміш доступна для споживачів або професійних користувачів, UFI необхідно вказувати на етикетці.

Основне використання з EuPCS: Основне призначення суміші визначається шляхом вибору найбільш відповідної категорії з Європейської системи класифікації продуктів (EuPCS). Вторинне використання також може бути включено, якщо це можливо. У разі виникнення труднощів з визначенням категорії продукту, галузеві асоціації або служба підтримки можуть надати рекомендації або допомогу в поданні запиту на внесення змін до EuPCS.

Наближення дати відповідності до січня 2024 року для сумішей, призначених лише для промислового використання, вимагає дотримання гармонізованих інформаційних вимог, викладених у Додатку VIII до Регламенту CLP. Компанії повинні забезпечити дотримання цих вимог і використовувати наявні інструменти та підтримку для успішної нотифікації. У звіті підкреслюється різниця між сумішами тільки для промислового використання та сумішами для промислового використання, перехідний період, роль UFI та необхідність точної категоризації продукції відповідно до EuPCS.

Посилання на повну версію статті: https://poisoncentres.echa.europa.eu/-/compliance-date-for-industrial-use-only-mixtures-approaching-january-2024

Веб-сторінка Ekotox CLP: https://ekotox.com.ua/clp/