• +38 066 7330343
  • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна
Перегляд Директиви ЄС про упаковку та відходи упаковки

Перегляд Директиви ЄС про упаковку та відходи упаковки

Європейський парламент ухвалив нові заходи, щоб зробити упаковку більш екологічною та зменшити кількість відходів упаковки в ЄС.

Правила, які були попередньо узгоджені з Радою ЄС, включають цілі щодо скорочення упаковки (5% до 2030 року, 10% до 2035 року та 15% до 2040 року) та вимагають від країн ЄС скоротити, зокрема, кількість відходів пластикової упаковки. Щоб зменшити кількість непотрібної упаковки, для згрупованої, транспортної упаковки та упаковки електронної комерції встановлено максимальне співвідношення порожнього простору 50%; Виробники та імпортери також повинні будуть подбати про те, щоб вага та об’єм упаковки були зведені до мінімуму.

Деякі види одноразової пластикової упаковки будуть заборонені з 1 січня 2030 року. До них відносяться упаковка для необроблених свіжих фруктів і овочів, упаковка для харчових продуктів і напоїв, наповнених і споживаних в кафе і ресторанах, окремі порції (наприклад, для приправ, соусів, вершків, цукру), мініатюрна упаковка для туалетного приладдя і дуже легкі пластикові пакети-переноски (до 15 мкм).

Щоб запобігти негативним наслідкам для здоров’я, текст включає заборону на використання так званих «вічних хімікатів» (пер- та поліфторованих алкільних речовин або PFAS) вище певних порогових значень в упаковці, що контактує з харчовими продуктами.

Запропонований регламент встановлюватиме положення щодо сталого розвитку (наприклад, щодо речовин, що викликають занепокоєння, придатності для переробки, а також обов’язкового вмісту вторинної сировини та мінімізації упаковки); маркування, маркування та інформація (наприклад, про склад матеріалу упаковки); зобов’язання для суб’єктів господарювання (наприклад, заборона певних форматів упаковки та встановлення цільових показників повторного використання та заправки); управління відходами упаковки та упаковки (наприклад, цілі щодо скорочення відходів упаковки, а також системи зберігання та повернення одноразових пластикових пляшок для напоїв та металевих контейнерів для напоїв); та зелені публічні закупівлі.

Веб-сторінка ЄП: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240419IPR20589/new-eu-rules-to-reduce-reuse-and-recycle-packaging

Веб-сторінка Ekotox Chemicals Management: https://ekotox.com.ua/хімічний-менеджмент/

Веб-сторінка REACH Conference 2024: REACH Conference 2024 – Ekotox Training

Пропозиція щодо обмеження Хрому (VI), щоб охопити більше речовин

Пропозиція щодо обмеження Хрому (VI), щоб охопити більше речовин

ECHA/NR/24/13

Європейська комісія звернулася до ECHA з проханням розширити сферу дії пропозиції щодо обмеження REACH, щоб охопити щонайменше 12 речовин хрому (VI).

Гельсінкі, 8 травня 2024 р. – ECHA отримала оновлений мандат від Комісії на підготовку пропозиції щодо можливого обмеження на речовини хрому (VI). Це оновлення доповнює початковий запит від вересня 2023 року, який зосереджувався на двох записах, які наразі перелічені в списку авторизації REACH, а саме триоксид хрому (запис 16) і хромові кислоти (запис 17).

Оновлений мандат тепер включає речовини хрому (VI), зазначені в пунктах з 16 по 22 і з 28 по 31 Списку авторизації REACH. Крім того, ECHA було запропоновано врахувати в пропозиції щодо обмеження інші речовини хрому (VI), не зазначені в Списку авторизації, зокрема хромат барію (номер ЄС 233-660-5). Ці речовини можуть становити небезпеку для працівників і населення, якщо використовуються як замінники речовин хрому (VI), що підлягають дозволу.

З огляду на ширшу сферу застосування, ECHA подасть пропозицію про обмеження до 11 квітня 2025 року.

Посилання на новини ECHA: https://echa.europa.eu/sk/-/restriction-proposal-on-chromium-vi-to-cover-more-substances

Веб-сайт ЕКОТОКС Хімічний Менеджмент : https://ekotox.com.ua/хімічний-менеджмент

REACH Konferenz 2024: Конференція REACH 2024 – Ekotox Training

Концепція основного використання в законодавстві ЄС, що стосується хімічних речовин

Концепція основного використання в законодавстві ЄС, що стосується хімічних речовин

Концепція основного використання в законодавстві ЄС, що стосується хімічних речовин, є структурою, розробленою для визначення, коли використання певних речовин є необхідним для суспільних потреб. Він спрямований на те, щоб збалансувати проблеми здоров’я, безпеки та навколишнього середовища з вимогами суспільства. Ця концепція передбачає визначення способів використання, які мають вирішальне значення для здоров’я, безпеки або функціонування суспільства, а також оцінку доступності альтернатив. За допомогою структурованих оцінок можна відфільтрувати несуттєві види використання, що спрощує регуляторні процеси та сприяє переходу до безпечніших альтернатив. Реалізація цієї концепції вимагає ретельного розгляду конкретних критеріїв та процедур в рамках окремих законодавчих рамок для забезпечення її ефективності та застосовності в різних секторах.

1. Використання найбільш шкідливої речовини необхідне для здоров’я або безпеки одного або декількох з наступних елементів:
 – Вирішення хвороб і подібних проблем зі здоров’ям;
– Підтримання основних умов для життя і здоров’я людини або тварин;
– Управління кризами та надзвичайними ситуаціями в галузі охорони здоров’я;
-Забезпечення особистої безпеки;
– Забезпечення громадської безпеки.

2. Використання найбільш шкідливої речовини має вирішальне значення для функціонування суспільства за одним або декількома з наступних елементів:
– Надання ресурсів або послуг, які повинні залишатися на службі для функціонування суспільства;
– Надання ресурсів, таких як інфраструктура та обладнання, для забезпечення оборони та безпеки суспільства перед обличчям звичайних, нетрадиційних та гібридних загроз;
– Управління соціальними ризиками та наслідками природних криз та катастроф;
– Захист та відновлення природних навколишнє середовище;
– Проведення наукових досліджень і розробок;
– Охорона культурної спадщини.

Сторінка Екотокс ОСНОВНЕ ВИКОРИСТАННЯ:
ECHA: Керівні критерії та принципи концепції основного використання в законодавстві ЄС, що стосується хімічних речовин
Конференція REACH 2024: Конференція REACH 2024 – Навчання Ekotox

Директива про питну воду

Директива про питну воду

Європейська комісія опублікувала шість нових правових актів відповідно до Директиви про питну воду. Вони встановлюють рамки мінімальних гігієнічних вимог до матеріалів і сертифікації продуктів, які контактують з нашою питною водою.


Ця нова нормативно-правова база включає:

 

• Європейські позитивні переліки вихідних речовин, складів і складових, які дозволені для використання у виробничих матеріалах, що контактують з питною водою.

• Методології оцінки ризиків та вимоги до інформації для огляду вихідних речовин, складів та компонентів, які можуть бути додані до позитивних списків.

• Адміністративні процедури оновлення позитивних списків.

Наприкінці 2025 року суб’єкти господарювання та національні органи влади можуть почати повідомляти ECHA про свої наміри запропонувати зміни до європейських позитивних списків. З кінця 2026 року вони можуть почати подавати до ECHA свої заявки, щоб додати нові заявки, а також змінити або видалити існуючі записи з європейських позитивних списків.

Позитивні списки європейців: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400367#msdynttrid=6_Z9sTlh8PoLztrQtvysrxrmCVrOQCTxjZpy8JpfjFw

Веб-сайт компанії Екотокс Хімічний Менеджмент: https://ekotox.com.ua/хімічний менеджмент/

Конференція REACH 2024: Конференція REACH 2024 – Навчання Ekotox

 

Спільна загальноєвропейська оцінка рушійних сил та впливу хімічного забруднення, проведена Європейським агентством з навколишнього середовища (ЄЕЗ) та Європейським хімічним агентством (ECHA)

Спільна загальноєвропейська оцінка рушійних сил та впливу хімічного забруднення, проведена Європейським агентством з навколишнього середовища (ЄЕЗ) та Європейським хімічним агентством (ECHA)

Echa/NR/24/11 

Хімічна стратегія сталого розвитку на шляху до вільного від токсичних речовин середовища (CSS) охоплює дві всеосяжні цілі законодавства про хімічні речовини: запобігання шкоді людям і планеті від небезпечних хімічних речовин та їх токсичного впливу та підтримка промисловості ЄС у виробництві безпечних і стійких хімічних речовин. 

Як один із заходів CSS, Європейське агентство з навколишнього середовища (EEA), Європейське хімічне агентство (ECHA) та Європейська комісія (EC) розробили систему індикаторів щодо хімічних речовин для підтримки цих цілей. Цілями рамкової програми є моніторинг рушійних сил та наслідків хімічного забруднення та вимірювання ефективності законодавства про хімічні речовини.  

Фреймворк має онлайн-дашборд, доступний тут:  

https://www.eea.europa.eu/en/european-zero-pollution-dashboards/chemicals-strategy-for-sustainability 

Веб-сторінка новин ECHA: https://echa.europa.eu/sk/-/eu-agencies-more-work-needed-to-make-chemicals-safe-and-sustainable  

Веб-сайт компанії Ekotox Chemicals Management:https://ekotox.com.ua/хімічний-менеджмент

REACH Conference 2024: Конференція REACH 2024 – Ekotox Training 

ЄС модифікує використання деяких наноматеріалів у косметичних продуктах

ЄС модифікує використання деяких наноматеріалів у косметичних продуктах

РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2024/858 (14 березня 2024 р.) Регламенту Європейського Парламенту та Ради 1223/2009/ЄС про сополімер стиролу/акрилат, сополімер стиролу/акрилату натрію, мідь, колоїд міді, гідроксиапатит, про модифікацію золота, колоїду золота, тіоетиламіногіалуронової кислоти золота, колоїду золота гептапептиду-9, платини, платинового колоїду, ацетилтетрапептиду-17 платинового колоїду та колоїдних наноматеріалів срібла в косметичних продуктах 

У дослідженні Наукового комітету з безпеки споживачів щодо безпеки наноматеріалів у косметичній продукції зазначено, що вищезгадані наноматеріали можуть становити небезпеку для здоров’я споживачів, якщо вони використовуються в косметичних продуктах. 

Використання гідроксиапатиту в косметичних засобах

РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2024/858: Ранделет – ЄС – 2024/858 – EN – EUR-Lex (europa.eu) 

Веб-сторінка Ekotox Cosmetics: https://ekotox.eu/cosmetics-2/  

 

Вплив 21-го ATP на Регламент CLP

Вплив 21-го ATP на Регламент CLP

Останнє оновлення, 21-ша адаптація до технічного прогресу (ATP) до Регламенту класифікації, маркування та упаковки (CLP), вже набула чинності. Цей перегляд вносить значні зміни в класифікацію та маркування небезпечних хімічних речовин, спрямованих на посилення заходів безпеки та захист як здоров’я людей, так і навколишнього середовища. 

Ключові моменти 21-го Регламенту ATP до CLP включають: 

  1. Переглянуті критерії класифікації: Оновлені критерії вводяться для того, щоб класифікація небезпечних хімічних речовин відповідала останнім науковим знанням і міжнародним стандартам. 
  1. Гармонізовані вимоги до маркування: Зміни до вимог до маркування мають на меті надати більш чітку та стандартизовану інформацію про хімічну небезпеку, сприяючи безпечнішій практиці поводження та зберігання. 
  1. Оновлена інформація про небезпеку: Покращене інформування про небезпеку досягається шляхом впровадження нових піктограм та заяв про небезпеку, підвищення чіткості та ефективності інформації про безпеку хімічних продуктів. 

Додаток VI Гармонізовані класифікації застосовуватимуться в ЄС (та Північній Ірландії) з 1 вересня 2025 року. 

Між ЄС та Великою Британією існують помітні розбіжності щодо 28 доданих речовин та 24 змінених речовин, що створює проблеми для компаній, які торгують на обох ринках, в управлінні паспортами безпеки та етикетками. 

 

Якщо у вас виникли запитання або вам потрібна допомога в розумінні впливу 21-го Регламенту ATP to CLP на ваші процеси управління хімічними речовинами, не соромтеся звертатися до нас за адресою ekotox@ekotox.com.ua 

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) 2024/197: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400197 

Веб-сторінка Ekotox Chemicals Management: https://ekotox.eu/chemicals-management/  

Ретинол, ретинілацетат, ретинілпальмітат (вітамін А) + інші речовини, обмежені в косметичних продуктах

Ретинол, ретинілацетат, ретинілпальмітат (вітамін А) + інші речовини, обмежені в косметичних продуктах

РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2024/996 від 3 квітня 2024 року про внесення змін до Регламенту (ЄС) No 1223/2009 Європейського Парламенту та Ради щодо використання вітаміну А, геністеїну, даїдзеїну, койєвої кислоти, альфа-арбутину та арбутину, а також деяких речовин з потенційними властивостями, що руйнують ендокринну систему, у косметичних продуктах

ЄС обмежує вітамін А, альфа-арбутин та арбутин, геністеїн, даїдзеїн, койєву кислоту, триклокарбан та триклозан у косметичних продуктах

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) 2024/996: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400996

Сайт Екотокс Косметика: Косметика – Ekotox EU

Свинець на робочому місці: нові ОДР і ДБН щодо свинцю та його неорганічних сполук

Свинець на робочому місці: нові ОДР і ДБН щодо свинцю та його неорганічних сполук

ДИРЕКТИВА (ЄС) 2024/869 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ


від 13 березня 2024 року

що вносить зміни до Директиви 2004/37/ЄС Європейського Парламенту і Ради та Директиви Ради 98/24/ЄС щодо граничних значень для свинцю та його неорганічних сполук, а також діізоціанатів.

Парламент ухвалив нові гранично допустимі рівні впливу свинцю вперше за сорок років.
Поправка знижує значення ОБРВ і ГДК для свинцю та його неорганічних сполук і вводить обов’язкові значення ОБРВ і ГДК для діізоціанатів.

Директива (ЄС) 2024/869: Directive (EU) 2024/869 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2024 amending Directive 2004/37/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 98/24/EC as regards the limit values for lead and its inorganic compounds and for diisocyanates (europa.eu)

Веб-сайт з управління хімічними речовинами Ekotox: https://ekotox.eu/chemicals-management/

Конференція REACH 2024: REACH Conference 2024 – Ekotox Training

Діізоціанати на робочому місці: ОДР і ГДР свинцю та його неорганічних сполук

Діізоціанати на робочому місці: ОДР і ГДР свинцю та його неорганічних сполук

ДИРЕКТИВА (ЄС) 2024/869 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ

від 13 березня 2024 року

про внесення змін до Директиви 2004/37/ЄС Європейського Парламенту і Ради та Директиви Ради 98/24/ЄС щодо граничних значень для свинцю та його неорганічних сполук і діізоціанатів

Європейський Парламент вперше прийняв нові граничні значення для діізоціанатів

ДИРЕКТИВА (ЄС) 2024/869: Директива (ЄС) 2024/869 Європейського Парламенту та Ради від 13 березня 2024 року про внесення змін до Директиви 2004/37/ЄС Європейського Парламенту та Ради і Директиви Ради 98/24/ЄС щодо граничних значень для свинцю та його неорганічних сполук і діізоціанатів (europa.eu)

 

Веб-сайт Ekotox про управління хімічними речовинами: https://ekotox.eu/chemicals-management/

 

Конференція REACH 2024: Конференція REACH 2024 – тренінг з екотоксикації