• +38 066 7330343
 • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

Управління хімічними речовинами

Центри Ekotox надають консультаційні послуги та підтримку клієнтів у сфері законодавства ЄС щодо хімікатів – реєстрація REACH, авторизація REACH, скринінг REACH/CLP, стійкі органічні забруднювачі (СОЗ), біоцидні продукти (BPR), RoHS, WEEE, паспорти безпеки, PCN і послуги UFI та багато іншого…

Управління хімічними речовинами = відповідність закону на ринках ЄС

Якщо у вас є запитання, зв’яжіться з нами: ekotoxatekotox.com.ua

Щоб досягти ефективного управління хімічними речовинами – ми допомагаємо зробити вашу продукцію відповідно до вимог:

 1. Знайте свій портфель продуктів
 2. Оцінка законодавчих сфер = вимоги
 3. Визначте прогалини
 4. Визначте стратегію
 5. СКРИНІНГ СПБ – АНАЛІЗ СПБ
 6. REACH + CLP SCREENING – ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБОВ’ЯЗКІВ КОМПАНІЇ щодо законодавства REACH і CLP
 7. Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ) / RoHS / WEEE
 8. АКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ В ланцюгах поставок
 9. ЗАХИСТ ТА БЕЗПЕКА РОБОЧОГО МІСЦЯ – ОПЕРАЦІЙНІ ПРОЦЕДУРИ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ
 10. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЯ

Цільова група: виробники, постачальники та подальші споживачі з необмеженим обсягом використання хімічних речовин, сумішей та виробів.

Безпека використання хімічних речовин, сумішей і виробів має бути найвищим пріоритетом для кожної компанії.

Важливо, щоб інформація про умови використання хімічних речовин, сумішей і виробів була надана в ланцюжку поставок з метою мінімізації ризиків на робочому місці та захисту працівників.

business growth

Аудит статусу хімічних речовин/продуктів (включаючи REACH + CLP SCREENING + ідентифікацію вимог SCIP)

Зміст послуги:

 1. Позиція компанії в нижньому ланцюжку поставок відповідно до хімічного законодавства:
 • Наявність та виправлення базової документації – Паспортів безпеки, Сценаріїв впливу, внутрішньої документації;
 • Реєстрація, повідомлення, авторизація ;
 • Визначення відповідальності та системи контролю в компанії;
 • Виконувати вимоги постачальників;
 • Вимоги нижчестоящих користувачів.
 1. Категоризація хімічних речовин: SVHC, CMR речовини, оцінка речовини за CoRAP, хімічна речовина, небезпечна для навколишнього середовища за допомогою програмного забезпечення CHEMDOX на основі даних клієнта;
 2. Аналіз відповідальності при виробництві та імпорті виробів, що містять речовини з цільовим випуском або містять речовини SVHC;
 3. REACH Визначення недоліків, знання про невідповідність вимогам законодавства дозволяє виявити вразливі місця та сфери, що потребують негайної уваги;
 4. РЕКОМЕНДАЦІЯ, пропозиція рішень та процедур, які мають бути впроваджені.

 

Якщо ви замовляєте REACH + CLP SCREENING, ми надамо:

 1. Звіт про фактичну ситуацію у вашій компанії, який містить – PDF-документ:
 2. Обов’язки компанії ґрунтуються на визначенні діяльності та позиції в ланцюжку поставок, використання хімічних речовин і сумішей;
 3. Визначте позицію компанії стосовно законодавства REACH;
 4. Виявлення невідповідності вимогам законодавства та пропозиції рекомендацій та процедур, які мають бути запроваджені.
 5. Звіт про класифікацію хімічних речовин як таких або містяться в сумішах, що використовуються у вашій компанії, що включає – PDF-документ:
 6. Перелік хімічних речовин, відібраних на основі наявності речовин SVHC (субстанція, що викликає дуже велике занепокоєння);
 7. Список хімічних речовин, відібраних на основі наявності речовин CMR (канцерогенних, мутагенних та токсичних для репродукції);
 8. Перелік хімічних речовин вибирається на підставі наявності небезпечної для навколишнього середовища речовини;
 9. Список хімічних речовин, відібраних на основі наявності речовини, що оцінюється відповідно до CoRAP (поточний план дій Співтовариства). Метою оцінки є переконатися, що виробництво та використання речовин зі списку CoRAP не становлять ризику для здоров’я людей та навколишнього середовища;

chemdox

https://ekotox.com.ua/chemdox/

SDSs SCREENING

 Зміст послуги:

 1. Ідентифікація хімічних речовин, сумішей, продуктів і виробів, що використовуються в базі компанії, на основі інформації від клієнта (замовників) (Паспорт безпеки (SDS), розширений паспорт безпеки (e-SDS), додаткова документація,…);
 2. Розробка переліку паспортів безпеки (е-ІП), отриманих від постачальників;
 3. Розробка списку постачальників;
 4. Оцінка якості SDS (е-SDS) з використанням Методології перевірки та оцінки якості SDS;
 5. Виявлення недоліків даних у SDS, знання про невідповідність вимогам законодавства дозволяє виявити вразливі місця та сфери, які потребують негайної уваги.

SCREENING SDSs розробляється в рамках Методології перевірки та оцінки якості SDS, розробленої Екотоксикологічним центром.

Запитувач для перевірки SDS – PDF, документ WORD.

Методологія перевірки та оцінки якості SDS включає:

 1. Покроки для нижчестоящих користувачів, як перевірити та оцінити якість SDS від постачальників:
 2. Якщо є причини, що ведуть до невпевненості щодо точності або повноти SDS – зверніться до свого постачальника;
 3. У разі появи нової інформації щодо небезпечних властивостей речовини чи суміші або заходів щодо управління ризиком у паспортах безпеки – надайте інформацію своєму постачальнику (REACH, розділ 34) ;
 4. Архівувати документацію з перевірки та оцінки якості SDS, результатів та будь-яких результатів заходів;
 5. Інформувати працівників про відомості з СПБ, що мають відношення до їх діяльності на робочому місці, та забезпечувати їх професійну кваліфікацію для діяльності за посадою.
 6. Рівень перевірки SDS
 7. Початкова перевірка SDS включає базові вимоги (наприклад, мова SDS, дата розробки, дата перегляду, форма, включений сценарій впливу…) ;
 8. Перевірити відповідність класифікації речовин вимогам CLP;
 9. Перевірка класифікації сумішейвключає перевірку класифікації сполук.

суміш і відповідність нормам CLP;

 1. Перевірка граничної величини згідно з постановою № 355/2006 З. з. зі змінами;
 2. Перевірка відповідності заходів з управління ризиками вимогам регламенту (EÚ) 2015/830 ;
 3. Детальна перевірка SDS включає перевірку класифікації сумішей на основі правил регулювання CLP.

Сценарій експозиції

Зміст послуги:

 1. Ідентифікація параметрів сценарію впливу (ES) на основі даних від клієнта (розширені паспорти безпеки, тобто електронні листи безпеки);
 2. Визначення умов використання в компанії щодо ЕП на підставі документації, наданої замовником (внутрішня документація,…) ;
 3. Ідентифікація значень параметрів щодо використання моделей та конкретної інформації з процесу оцінки, включаючи використання виміряних параметрів для конкретних процесів;
 4. Розрахунок масштабованих параметрів та перевірка їх застосовності (моделювання);
 5. Інтерпретація масштабування та оцінка необхідності додаткових кроків – формалізації та управління документацією.

Якщо ви замовляєте сценарій СКАЛУВАННЯ ВОЗДІЛЬНОСТІ, ми надамо:

1) Звіт про виконання вимог e-SDS (Scalling of Exposure Scenario) до речовини як такої або міститься в препаратах, що використовуються у вашій компанії, що включає – PDF-документ:

 1. Визначили параметри сценарію впливу вашого постачальника (умови використання, описані в описах використання, оперативні заходи, заходи контролю ризиків);
 2. Визначення граничних значень речовини відповідно до національного законодавства;
 3. Визначення умов використання у вашій компанії;
 4. Порівняння умов роботи у вашій компанії з умовами, запропонованими виробниками в e-SDS;
 5. Порівняння використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) у вашій компанії з пропонованим виробником ЗІЗ в електронному паспорті безпеки;
 6. Оцінка відповідності роботи, запропонованої в ЕС, застосуванню у вашій компанії та оцінка необхідності додаткових кроків.

logistics

Управління хіміками:
Законодавство про хімічні речовини
Класифікація небезпечних хімічних речовин і препаратів
Звіт про хімічну безпеку
Oцінка Ризику
Інструкція з операційних процедур
Охорона праці


ЗВ’ЯЗКУ В МЕЖДУ ПОСТАЧАЛЬНОГО

ланцюга Зміст послуги:

 1. Забезпечення зв’язку з постачальниками для виправлення недоліків, виявлених у SDS, тобто електронних SDS від вашого постачальника;
 2. Представляти компанію по відношенню до постачальників як виключний орган для спілкування з постачальниками.

Якщо ви замовляєте наші послуги як ексклюзивний орган для спілкування з вашими постачальниками, ми забезпечимо:

 1. Розроблена база контактів вашого постачальника – файл EXL;
 2. Розроблена база даних переглянутих SDS, електронних SDS на основі результатів спілкування з вашими постачальниками – файл EXL;
 3. Звіт про спілкування з вашими постачальниками на певну дату – PDF-документ;

Risk Assessment

Центри Ekotox пропонують підтримку клієнтам – виробничим об’єктам, імпортерів, дистриб’юторів, низьких користувачів…Консультативні послуги щодо товарів (статей).

Ekotox