• +38 066 7330343
  • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

РЕГУЛЯТОРНИЙ РИЗИК R&D


РЕГУЛЯТОРНИЙ РИЗИК R&D
Клієнт

Виробник матеріалів для автомобільної промисловості.

Фон

Розробка та впровадження нового продукту/матеріалу для автомобільної промисловості є трудомістким і дорогим процесом, тому важливо, щоб усі деталі, включаючи хімічні речовини, не перебували під обмеженнями/авторизацією чи іншими нормативними вимогами.

Цілі проекту

Центри Ekotox попросили проаналізувати ризик для ключової речовини, що використовується в новому продукті, що розробляється, для можливих регуляторних заходів на основі широкого токсикологічного/екотоксикологічного та регуляторного огляду.

Підхід

Команда Ekotox забезпечила пошук літератури для виявлення небезпечних властивостей речовини для здоров’я людей та навколишнього середовища разом із можливістю вжиття регуляторних дій фактично на місці, розпочато, поточне або розглядається.

Результат проекту

Розроблено звіт НДДКР щодо регуляторного ризику з представленням стану та прогнозу на найближчі 5-10 років. 

Команда проекту Ekotox

Мартін Мурін

Мартіна Кубаньова

РЕГУЛЯТОРНИЙ РИЗИК R&D