• +38 066 7330343
  • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

Oцінка Ризику

Центри Ekotox надають консультаційні послуги та підтримку клієнтів у сфері законодавства ЄС щодо хімікатів – реєстрація REACH, авторизація REACH, скринінг REACH/CLP, стійкі органічні забруднювачі (СОЗ), біоцидні продукти (BPR), RoHS, WEEE, паспорти безпеки, PCN і послуги UFI та багато іншого…

Якщо у вас є запитання, зв’яжіться з нами: ekotox(at)ekotox.com.ua
тел:+380667330343

Існує багато ситуацій, коли ми повинні оцінити, чи є шкода здоров’ю людини чи навколишньому середовищу.

Оцінка ризику описує можливість і наслідки негативного впливу шкідливих факторів. Виходячи з цього, оцінка ризику пропонує зручні та реальні заходи, які необхідно передбачити для прийняття прийнятного ступеня небезпеки.
Оцінка ризику

Під оцінкою ризику ми розуміємо оцінку впливу на навколишнє середовище та ті, які пов’язані зі здоров’ям людей у разі забруднення. Метою є оцінка необхідності заходів безпеки, як оцінка конкретного ризику в умовах будь-яких подібних заходів. Він оцінює конкретні обставини, що виникають із інформації про наявні забруднюючі речовини та водночас із можливих шляхів їхнього шляху, експозиції та цільової групи. Це описується в кожній конкретній ситуації. Оцінка конкретного ризику показує нам зв’язок між кожним підходом і впливом, який створює небезпеку для цільової групи.

Оцінка ризику комплексно вирішує можливості загрози здоров’ю людей та навколишньому середовищу.

Ми пропонуємо вам розробку оцінки ризику для здоров’я людини та оцінки ризику для навколишнього середовища, включаючи опис подальших заходів з виправлення відповідно до вимог REACH.


Управління хіміками:
Законодавство про хімічні речовини
Класифікація небезпечних хімічних речовин і препаратів
Звіт про хімічну безпеку
Oцінка Ризику
Інструкція з операційних процедур
Охорона праці