• +38 066 7330343
  • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

Оцінка безпеки косметичної продукції – досвід


Технічним регламентом передбачено:

1) введення процедури оцінки відповідності косметичної продукції;

Міністерство охорони здоров'я України

2) маркування національним знаком відповідності продукту, що пройшов таку процедуру.

Тому в Технічному регламенті наведено вимоги до безпеки косметичної продукції, проведен­ня процедури оцінки відповідності таким вимогам, встановлено правила маркування зазначеної продукції та введення її в обіг.

Щодо складу косметичної продукції Технічний регламент містить перелік заборонених та дозволених до використання речовин: косметичні інгредієнти,

фарбуючі речовини та їх солі, консерванти, ультрафіолетові фільтри (додатки 1, 2, 3, 4, 5). У цілому він відповідає переліку, наведеному у Директиві Ради Європи від 27.07.1976 р. 76/768/ЄЕС.

До введення в обіг косметичного продукту виробник у встановленому порядку повинен повідомляти МОЗ України про місце його виготовлення. Також МОЗ України визначає правила надання інформації щодо косметичної продукції. Якщо виробник або уповноважена ним особа — резидент України з метою збереження комерційної таємниці не бажає зазначати назву одного або кількох інгредієнтів, то він повинен звернутися до МОЗ із запитом про надання дозволу.

Уся інформація для споживача, за винятком списку інгредієнтів і заголовка списку, повинна бути наведена українською мовою. На розсуд виробника віддається написання списку інгредієнтів відповідно до міжнародної номенклатури косметичних інгредієнтів (INCI) з використанням латинської графічної основи.