• +38 066 7330343
 • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

ЯКЩО ВИ Є ВИРОБНИКОМ МИЮЧИХ ЗАСОБІВ АБО ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН, ВИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ ДОТРИМУВАТИСЯ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНОЇ ВИМОГИ

 • Скласти технічну документацію (Додаток IV Положення). 

 • Провести процедуру оцінки відповідності, зазначену (Додаток IV Регламенту). 

 • Складіть паспорт виробу. 

 • Переконайтеся, що носій даних надрукований або іншим чином розміщений на етикетці чи упаковці у видимий і розбірливий спосіб. 

 • Маркування CE. 

 • Зберігайте технічну документацію та паспорт протягом 10 років після розміщення на ринку. 

 • Забезпечити дотримання процедур відповідності у разі масового виробництва. 

 • Там, де це вважається доцільним, у зв’язку з експлуатаційними характеристиками або ризиками продукту, проводити випробування зразків, досліджувати та, за необхідності, вести реєстр скарг, невідповідної продукції, вилучати продукт з ринку та інформувати дистриб’юторів. 

 • Забезпечте маркування. 

 • Якщо продукт не відповідає критеріям класифікації як небезпечний відповідно до Регламенту CLP, надайте інформацію органам держави-члена (у статті 45) відповідно до Додатку IV, пункт 2.2(e). 

 • Надайте державам-членам паспорт інгредієнтів, якщо з’явиться запит та/або якщо дані про миючий засіб зміняться. 

 • Щоб продемонструвати відповідність мийного засобу або поверхнево-активної речовини цьому Регламенту, надайте інформацію та документацію на паперовому або електронному носі, за запитом компетентному національному органу, мовою національного органу. 

Якщо виробник не зареєстрований в ЄС, мийний засіб або поверхнево-активна речовина можуть бути розміщені на ринку ЄС лише в тому випадку, якщо виробник призначив уповноваженого представника за письмовим дорученням. 

Уповноважений представник надає копію доручення компетентному органу на вимогу. 

 

Повноваження уповноваженого представника: 

 • перевірити, чи виготовлено паспорт виробу, який відповідає вимогам Регламенту. 
 • перевірити, чи виготовлена технічна документація, яка відповідає вимогам Регламенту. 
 • переконатися, що процедура оцінки відповідності була проведена виробником відповідно до вимог Регламенту. 
 •  зберігати паспорт виробу та технічну документацію протягом 10 років після введення в обіг. 

! Уповноважений представник не несе відповідальності за складання технічної документації і не входить до повноважень уповноваженого представника!