• +38 066 7330343
  • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

ОЦІНКА ТОГО, ЧИ Є ВИКОРИСТАННЯ НЕОБХІДНИМ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА

 

 

У цьому розділі пропонуються рекомендації щодо проведення оцінювання за основними критеріями використання, наголошується на необхідності чіткості процедур та процесів прийняття рішень у межах відповідного законодавства. Хоча два критерії основного використання слід оцінювати окремо, вони можуть впливати один на одного в процесі оцінки. Фільтрація несуттєвих видів використання на основі сукупних критеріїв дозволяє ефективно приймати рішення та спрощувати. Якщо використання не відповідає одному критерію, його можна вважати несуттєвим без подальшої оцінки решти критерію, що підвищує ефективність. Однак, щоб зробити використання необхідним, повинні бути дотримані обидва критерії, що підкреслюють суворий характер процесу оцінки.

 

 

ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ

Структуроване оцінювання включає два ключові етапи:

 1. оцінка необхідності речовини для здоров’я, безпеки;

 2. Функціонування суспільства та оцінка наявності альтернатив.

Початок з кроку 2
іноді може бути більш ефективним. На Кроці 1 питання зосереджуються на тому, чи має значення технічна функція речовини для кінцевого продукту та чи відповідає вона визначеним критеріям для здоров’я, безпеки чи суспільної важливості. Крок 2 передбачає вивчення наявності прийнятних альтернатив. Залежно від відповідей, використання може вважатися несуттєвим, що не потребує подальшої оцінки, або суттєвим, що вимагає встановлення умов.

 


I. ОГЛЯД КОНЦЕПЦІЇ ОСНОВНОГО ВИКОРИСТАННЯ В МОНРЕАЛЬСЬКОМУ ПРОТОКОЛІ
II. ЯКЕ КОНКРЕТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ?
IV. УМОВИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПРИЙНЯТТЯМ РІШЕННЯ ПРО ІСТОТНЕ ВИКОРИСТАННЯ