• +38 066 7330343
  • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

Стаття 95: Список діючих речовин  та постачальників

Центри Ekotox надають консультаційні послуги та підтримку клієнтів у сфері законодавства ЄС щодо хімікатів – реєстрація REACH, авторизація REACH, скринінг REACH/CLP, стійкі органічні забруднювачі (СОЗ), біоцидні продукти (BPR), RoHS, WEEE, паспорти безпеки, PCN і послуги UFI та багато іншого…
Мобільний: +380667330343
Електронна пошта: ekotox@ekotox.com.ua

 

 

Стаття 95 Регламенту про біоцидні продукти (ЄС) № 528/2012 (БП) має на меті забезпечити рівне ставлення до осіб, які розміщують активні речовини на ринку, та якомога швидше створити рівні умови на ринку для існуючих активних речовин. Для досягнення цього Європейське хімічне агентство (ECHA).  ECHA публікує список відповідних діючих речовин і постачальників (речовини та продукту).Діюча речовина

З 1 вересня 2015 року БП (що складається з відповідної речовини, містить або створює відповідну речовину) не може бути доступним на ринку ЄС, якщо постачальник речовини або постачальник продукту не включено до списку за статтею 95 (для типу продукту (ТП ), до якої належить продукт).

Стаття 95 зобов’язує осіб, які пропонують БП на ринку, переконатися, що «постачальник речовини» або «постачальник продукту» включений до списку, опублікованого ECHA відповідно до статті 95 (для PT, до якого належить продукт). «Альтернативні постачальники»  повинні подати заявку до ECHA відповідно до статті 95, щоб бути включені до списку.

Не всі компанії вимагають включення до списку за статтею 95. Достатньо вказати одну компанію в ланцюжку поставок. Перелік за статтею 95 структурований за активними речовинами.

Назви постачальників (та їх країна) перераховані та вказана їхня роль як «постачальник речовин» та/або «постачальник продукції». Також вказується відповідний ПТ та дата включення суб’єкта до переліку.