• +38 066 7330343
  • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

Спрощена авторизація

Спрощена авторизація
Спрощена процедура дозволу (СП) спрямована на заохочення використання біоцидних продуктів (БП), які мають більш сприятливий профіль для навколишнього середовища або здоров’я людей і тварин.

Процедура подання заявки на СП БП схожа на процедуру національного дозволу, за винятком того, що там менше вимог до інформації.Дезінфекційні засоби

 

Щоб подати заявку на процедуру спрощенної авторизації, БП має відповідати вимогам відповідно до статті 25 Регламенту щодо біоцидних продуктів ((ЄС) № 528/2012 (РБП)):

-всі діючі речовини, що містяться в БП, вказані в додатку I до РБП і відповідають зазначеним обмеженням;
-БП не містить речовин, що викликають занепокоєння;
-БП не містить наноматеріалів;
-АТ є достатньо ефективним;
-для поводження з БП та її використання за призначенням не потрібні засоби індивідуального захисту.

 

Спрощена авторизація БП надається компетентним органом (CП) оцінюючої держави-члена (МС) і діє лише для затверджених термінів та умов, зазначених у ньому.

Для СП не потрібне взаємне визнання іншими MS. Достатньо повідомити відповідну(і) державу(-и) перед фактичним розміщенням продукту на своїй території (можуть застосовуватися відхилення).