• +38 066 7330343
  • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

Національний дозвіл

Основний принцип у Регламенті про біоцидні продукти (ЄС) № 528/2012 (BPR)). Передбачає, що біоцидний продукт (BP) має бути дозволений до того, як він буде доступний на ринку або перед використанням у Європейському Союзі / Європейській економічній зоні (ЄЕЗ). Це робиться в два послідовні кроки. На першому етапі діюча речовина оцінюється та затверджується після відповідності критеріям зазначеного типу продукту (PT). Другим кроком є ​​авторизація кожного BP, який складається з, містить або створює схвалені діючі речовини. Національний дозвіл стосується другого кроку, затвердження BP.

Національний дозвіл BP надається компетентним органом держави-члена. В якій BP доступний на ринку (держава-член, що приймає), і діє лише для затверджених умов, зазначених у ньому. Щоб уникнути дублювання процедури оцінки, дозвіл на продукт, виданий в одній державі-члені. Може бути визнаний в іншій державі-члені за допомогою процедури взаємного визнання.

Деякі BP можуть бути дозволені на рівні Союзу без необхідності отримання дозволу в кожній державі-члені.Експертиза

Заявка на отримання національного дозволу може бути подана потенційним власником дозволу або особою від його імені. Власником дозволу є фізична/юридична особа, зареєстрована в ЄС/ЄЕЗ, яка відповідає за розміщення BP на ринку в певній державі-члені.
Заява на отримання національного дозволу, як правило, може бути подана в будь-який час після прийняття рішення про схвалення активної речовини.

Заявка на отримання національного дозволу, як правило, може бути подана в будь-який час після прийняття рішення про схвалення активної речовини.

Заява на авторизацію BP має бути подана до дати схвалення діючої речовини; в іншому випадку продукти повинні бути вилучені з ринку протягом 180 днів з дати схвалення активної речовини. Використання наявних запасів BP може продовжуватися до 365 днів після дати затвердження. Заявка на отримання дозволу на продукцію може бути подана пізніше, але продукти повинні бути вилучені з ринку до отримання.

Якщо цей BP містить більше однієї активної речовини для одного і того ж PT, заявка на національний дозвіл має бути подана не пізніше дати схвалення останньої активної речовини для цього PT. Якщо BP належить до кількох PT, національний дозвіл потрібно застосувати лише в тому випадку, якщо активна речовина(и) в ньому були схвалені для всіх відповідних PT до кінця останнього затвердженого періоду.

Рекомендується подавати заявки на отримання національного дозволу вчасно, щоб уникнути можливого відхилення через неможливість подати або оплатити до прийняття заяв на обробку.