• +38 066 7330343
  • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

Авторизаційний список 6 лютого 2020 року

Авторизаційний список 6 лютого 2020 року
https://echa.europa.eu/authorisation-list

# Назва речовини Назва речовини Внутрішня властивість (є), згадана в статті 57 Остання дата застосування Дата завершення
1 5-трет-бутил-2,4,6-тринітро-м-ксилол (мускусний ксилол)

EC №: 201-329-4

CAS №: 81-15-2

vPvB 21/02/2013 21/08/2014
2 4,4’- Діамінодифенілметан (MDA)

EC №: 202-974-4

CAS №: 101-77-9

Канцерогенний 21/02/2013 21/08/2014
3 Гексабромциклододекан (HBCDD)

і ідентифіковані всі основні діастереоізомери

PBT 21/02/2014 21/08/2015
4 Біс(2-етилгексил) фталат (DEHP)

EC №: 204-211-0

CAS №: 117-81-7

Токсичний для розмноження 21/08/2013 21/02/2015
5 Бензилбутилфталат (BBP)

EC №: 201-622-7

CAS №: 85-68-7

Токсичний для розмноження 21/08/2013 21/02/2015
6 Дибутилфталат (DBP)

EC №: 201-557-4
CAS №: 84-74-2

Токсичний для розмноження 21/08/2013 21/02/2015
7 Діізобутилфталат (DIBP)

EC №: 201-553-2

CAS №: 84-69-5

Токсичний для розмноження 21/08/2013 21/02/2015
8 Діарсеновий триоксид

EC №: 215-481-4

CAS №: 1327-53-3

Канцерогенний

 

21/11/2013 21/05/2015
9 Діарсеновий пентаоксид

EC №: 215-116-9

Номер CAS: 1303-28-2

Канцерогенний 21/11/2013 21/05/2015
10 Хромат свинцю

EC №: 231-846-0

Номер CAS: 7758-97-6

Канцерогенний
Токсичний для розмноження
21/11/2013 21/05/2015
11 Сульфохромат свинцю жовтий

EC №: 215-693-7

Номер CAS: 1344-37-2

Канцерогенний

Токсичний для розмноження

21/11/2013 21/05/2015
12 Хромат свинцю молібдат сульфат червоний

EC №: 235-759-9

Номер CAS: 12656-85-8

Канцерогенний

Токсичний для розмноження

21/11/2013 21/05/2015
13 Трис(2-хлоретил)фосфат

EC №: 204-118-5

CAS №: 115-96-8

Токсичний для розмноження 21/02/2014 21/08/2015
14 2,4-динітротолуол (2,4-DNT)

EC №: 204-450-0

CAS №: 121-14-2

Канцерогенний 21/02/2014 21/08/2015
15 Трихлоретилен

EC №: 201-167-4

Номер CAS: 79-01-6

Канцерогенний 21/10/2014 21/04/2016
16 Chromium trioxide

EC No: 215-607-8

CAS No: 1333-82-0

Канцерогенний
Мутагенний
21/03/2016 21/09/2017
17 Кислоти, що утворюються з триоксиду хрому та їх олігомерів Канцерогенний 21/03/2016 21/09/2017
18 Натрію дихромат

EC №: 234-190-3

CAS №: 10588-01-9, 7789-12-0

Канцерогенний

Мутагенний

Токсичний для розмноження

21/03/2016 21/09/2017
19 Дихромат калію

EC №: 231-906-6

Номер CAS: 7778-50-9

Канцерогенний

Мутагенний

Токсичний для розмноження

21/03/2016 21/09/2017
20 Дихромат амонію

ЄК №: 232-143-1

Номер CAS: 7789-09-5

Канцерогенний

Мутагенний

Токсичний для розмноження

21/03/2016 21/09/2017
21 Хромат калію

EC №: 232-140-5
Номер CAS: 7789-00-6

Канцерогенний

Мутагенний

21/03/2016 21/09/2017
22 Хромат натрію

EC №: 231-889-5

Номер CAS: 7775-11-3

Канцерогенний

Мутагенний

Токсичний для розмноження

21/03/2016 21/09/2017
23 Формальдегід, олігомерні продукти реакції з аніліном

EC №: 500-036-1

Номер CAS: 25214-70-4

Канцерогенний 22/02/2016 22/08/2017
24 Миш’якова кислота

EC №: 231-901-9

 

Номер CAS: 7778-39-4

Канцерогенний 22/02/2016 22/08/2017
25 Біс(2-метоксиетил) ефір

EC №: 203-924-4

CAS №: 111-96-6

Токсичний для розмноження 22/02/2016 22/08/2017
26 1,2-дихлоретан (EDC)

EC №: 203-458-1

CAS №: 107-06-2

Канцерогенний 22/05/2016 22/11/2017
27 2,2′-дихлор-4,4′-метилендіанілін (MOCA)

EC №: 202-918-9

CAS №: 101-14-4

Канцерогенний 22/05/2016 22/11/2017
28 Тріс дихрому (хромат)

EC №: 246-356-2

Номер CAS: 24613-89-6

Канцерогенний 22/07/2017 22/01/2019
29 Хромат стронцію

ЄК №: 232-142-6

Номер CAS: 7789-06-2

Канцерогенний 22/07/2017 22/01/2019
30 Гідроксиоктаоксодицинкований дихромат калію

EC №: 234-329-8

Номер CAS: 11103-86-9

Канцерогенний 22/07/2017 22/01/2019
31 Пентацинк хромат октагідроксид

EC №: 256-418-0

Номер CAS: 49663-84-5

Канцерогенний 22/07/2017 22/01/2019
32 1-бромпропан (н-пропілбромід)

EC №: 203-445-0

CAS №: 106-94-5

Токсичний для розмноження 04/01/2019 04/07/2020
33 Діізопентилфталат

EC №: 210-088-4

Номер CAS: 605-50-5

Токсичний для розмноження 04/01/2019 04/07/2020
34 1,2-бензендикарбонова кислота, ді-C6-8-розгалужені алкілові ефіри, багаті на C7

EC №: 276-158-1

Номер CAS: 71888-89-6

Токсичний для розмноження 04/01/2019 04/07/2020
35 1,2-бензолдикарбонова кислота, ді-С7-11-розгалужені та лінійні алкільні ефіри

EC №: 271-084-6

Номер CAS: 68515-42-4

Токсичний для розмноження 04/01/2019 04/07/2020
36 1,2-Бензендикарбонова кислота, дипентиловий ефір, розгалужена та лінійна

EC №: 284-032-2

Номер CAS: 84777-06-0

Токсичний для розмноження 04/01/2019 04/07/2020
37 Біс(2-метоксиетил)фталат

EC №: 204-212-6

CAS №: 117-82-8

Токсичний для розмноження 04/01/2019 04/07/2020
38 Дипентилфталат

ЄК №: 205-017-9

CAS №: 131-18-0

Токсичний для розмноження 04/01/2019 04/07/2020
39 н-пентил-ізопентилфталат

EC №: 933-378-9

Номер CAS: –

Токсичний для розмноження 04/01/2019 04/07/2020
40 Антраценова олія

Складна комбінація поліциклічних ароматичних вуглеводнів, отриманих з кам’яновугільної смоли, що має приблизний діапазон перегонки від 300°C до 400°C (572°F до 752°F). Складається переважно з фенантрену, антрацену та карбазолу.

EC №: 292-602-7

Номер CAS: 90640-80-5

Канцерогенний

PBT

vPvB

04/04/2019 04/10/2020
41 Пек, кам’яновугільна смола, високотемпературний.

Залишок від перегонки високотемпературної кам’яновугільної смоли. Чорна тверда речовина з приблизною температурою розм’якшення від 30°C до 180°C (86°F до 356°F). Складається в основному з складної суміші трьох або більше членів конденсованих кільцевих ароматичних вуглеводнів.

EC №: 266-028-2

Номер CAS: 65996-93-2

Канцерогенний

PBT

vPvB

04/04/2019 04/10/2020
42 4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенол, етоксилований

охоплює добре визначені речовини та речовини UVCB, полімери та гомологи

Властивості, що порушують роботу ендокринної системи 04/07/2019 04/01/2021
43 4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенол, етоксилований

охоплює добре визначені речовини та речовини UVCB, полімери та гомологи

Властивості, що порушують роботу ендокринної системи 04/07/2019 04/01/2021
44 1,2-Бензендикарбонова кислота, диексиловий ефір, розгалужена та лінійна

EC №: 271-093-5

Номер CAS: 68515-50-4

Токсичний для розмноження (категорія 1B) 27/08/2021 27/02/2023
45 Дигексилфталат

EC №: 201-559-5

CAS №: 84-75-3

Токсичний для розмноження (категорія 1B) 27/08/2021 27/02/2023
46 1,2-бензолдикарбонова кислота, ді-С6-10-алкілові ефіри; 1,2-бензолдикарбонова кислота, змішані децил- та гексил- і октиловий складні ефіри з ≥ 0,3 % дигексилфталату

(EC No 201-559-5) EC No: 271-094-0; 272-013-1

Номер CAS: 68515-51-5; 68648-93-1

Токсичний для розмноження (категорія 1B) 27/08/2021 27/02/2023
47 Триксилілфосфат

EC №: 246-677-8

Номер CAS: 25155-23-1

Токсичний для розмноження (категорія 1B) 27/11/ 2021 27/05/2023
48 Перборат натрію; перборна кислота, натрієва сіль

ЄС №: 239-172-9; 234-390-0

Номер CAS: –

Токсичний для розмноження (категорія 1B) 27/11/ 2021 27/05/2023
49 Натрію пероксометаборат

EC №: 231-556-4

Номер CAS: 7632-04-4

Токсичний для розмноження (категорія 1B) 27/11/ 2021 27/05/2023
50 5-втор-бутил-2-(2,4-диметилциклогекс-3-ен-1-іл)-5-метил-1,3-діоксан [1], 5-втор-бутил-2-(4,6- диметилциклогекс-3-ен-1-іл)-5-метил-1,3-діоксан [2] [охоплює будь-який з окремих стереоізомерів [1] та [2] або будь-яку їх комбінацію]

Номер ЄС: – Номер CAS: –

vPvB 27/02/2022 27/08/2023
51 2-(2H-бензотриазол-2-іл)-4,6-дітретпентилфенол (UV-328)

EC №: 247-384-8

Номер CAS: 25973-55-1

PBT, vPvB 27/05/2022 27/11/2023
52 2,4-ді-трет-бутил-6-(5-хлорбензотриазол-2-іл)фенол (UV-327)

EC №: 223-383-8

Номер CAS: 3864-99-1

vPvB 27/05/2022 27/11/2023
53 2-(2H-бензотриазол-2-іл)-4-(трет-бутил)-6-(втор-бутил)фенол (UV-350) № ЄС: 253-037-1

Номер CAS: 36437-37-3

vPvB 27/05/2022 27/11/ 2023
54 2-бензотриазол-2-іл-4,6-ді-трет-бутилфенол (UV-320) № ЄС: 223-346-6 CAS №: 3846-71-7 PBT, vPvB 27/05/2022 27/11/ 2023

Авторизаційний список 6 лютого 2020 року2,4,6-Тринитроксилол. Авторизаційний список 6 лютого 2020 року